Đề thi lớp 10 tỉnh Nam Định năm 2008-2009

Chia sẻ: laithihoaminh

Tài liệu cho các bạn ôn thi toán tốt

Nội dung Text: Đề thi lớp 10 tỉnh Nam Định năm 2008-2009

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC KỲ II LỚP 10 THPT
NAM ĐỊNH NĂM HỌC 2008 - 2009
Môn : Toán
ĐỀ CHÍNH THỨC (Thời gian làm bài 90 phút)
Đề thi gồm 01 trang
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH ( 7,0 ĐIỂM )
Câu 1 ( 3,0 điểm ) Giải các bất phương trình
1. ( 1 − 2 x ) ( 3 x + 4 x + 1) ≤ 0 .
2


2x + 3
≥3
2.
x −1
Câu 2 ( 1,5 điểm ) Cho bảng phân bố tần số
Tiền lương hàng tháng của 30 công nhân may ở một xưởng may ( đơn vị đồng )
Tiền lương 450.000 600.00 700.000 800.000 1.000.000 1.600.000 Cộng
( đồng )
Tần số 4 6 5 7 5 3 30
1) Tìm mốt và số trung bình của bảng phân bố tần số đã cho .
2) Tìm số trung vị của bảng phân bố tần số đã cho . Nêu ý nghĩa của kết quả
Câu 3 ( 2,5 điểm )
1) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có các đỉnh A ( 1; 2 ) , B ( 3;1) và C ( 5; 4 )
Lập phương trình của đường thẳng đi qua điểm A và song song với đường thẳng BC
a)
b) Tính cosA .
2
2) Cho tam giác ABC có AB = 6, AC = 5, cos A = .Tính BC và diện tích tam giác ABC
3
II. PHẦN RIÊNG ( 3,0 ĐIỂM )
Học sinh chọn một trong hai phần sau : Phần IIa hoặc phần IIb
Phần IIa ( Dành cho học sinh học chương trình chuẩn )
π π
2
Câu 4a ( 1,5 điểm ) Tính giá trị của tan 2a , biết sin a − cos a = và < a
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản