Đề thi luật hình sự

Chia sẻ: manhduc384

Câu 1: Phân biệt lỗi cố ý trực tiếp với lỗi cố ý gián tiếp? Cho ví dụ. Lỗi cố ý trực tiếp Người phạm tội mong muốn hậu quả phát sinh. Hậu quả của hành vi phạm tội mà người phạm tội đã thấy trước hoàn toàn phù hợp với mục đích, phù hợp với mong muốn của người đó. Ví dụ: A dùng dao đâm chết B và mong muốn người đó chết. Hậu quả xảy là B chết và đúng như mong muốn của...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản