Đề thi Luật Lao động

Chia sẻ: dungkt32b

Đề 1. Nêu mối quan hệ : giữa thỏa ước lao động và tranh chấp lao động tập thể; Giữa tranh chấp lao động tập thể và đình công. Đế 2. Trách nhiệm của người sử dụng lao động với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.....

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản