Đề thi mẫu môn kinh tế lượng

Chia sẻ: lunaphuong

Đề thi tham khảo của Trường Đại Học Cần Thơ Khoa Kinh Tế - QTKD. Đề thi gồm 4 câu, được in trên một trang giấy. Sinh viên trả lời ngắn gọn các câu hỏi.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản