ĐỀ THI MÔN KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI

Chia sẻ: thoritruong

Tại một doanh nghiệp thương mại trong tháng 3/2010 có tài liệu được kế toán tập hợp như sau: @ Số dư đầu kỳ của một số...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản