ĐỀ THI MÔN KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI

Chia sẻ: Trương Vĩnh Thắng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
962
lượt xem
287
download

ĐỀ THI MÔN KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tại một doanh nghiệp thương mại trong tháng 3/2010 có tài liệu được kế toán tập hợp như sau: @ Số dư đầu kỳ của một số...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI MÔN KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI

  1. ĐỀ THI MÔN KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI ĐỀ 1 Thời gian: 60 phút --------------- Tại một doanh nghiệp thương mại trong tháng 3/2010 có tài liệu được kế toán tập hợp như sau: @ Số dư đầu kỳ của một số tài khoản (ĐVT: 1.000đ): - TK 131: 160.000 (Khách hàng A) - TK 156: 150.000 (SL: 1.000 sản phẩm) - TK 157: 70.000 (SL: 500 sản phẩm) - Các TK khác có số dư phù hợp. @ Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau (ĐVT: 1.000đ): 1. Xuất bán trực tiếp cho khách hàng X 500 sản phẩm, giá bán 200/sản phẩm, thuế GTGT 10% thu bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí vận chuyển 1.000 do người mua chịu 2. Mua 5.000 sản phẩm bằng TGNH: giá mua bao gồm thuế GTGT 10% là 176/sp . Khi kiểm nhận nhập kho phát hiện thiếu 20 sản phẩm chưa rõ nguyên nhân. 3. Xuất bán cho khách hàng Y 2.000 sản phẩm, giá bán chưa thuế 240/sp, thuế GTGT 10% chưa thu tiền. Chi phí vận chuyển chi bằng tiền mặt 550 (trong đó thuế GTGT 50). 4. Haøng hoùa thieáu ôû NV (2) do ng ười bán giao thiếu, người bán thông báo hết hàng và trả lại bằng tiền mặt cho doanh nghiệp. 5. Khách hàng Y trả lại 200 sản phẩm do kém chất lượng, doanh nghiệp đã nhập l ại kho (Giá vốn của số sản phẩm này là 150/sp). 6. Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp kỳ này là 15.000 và đã nộp bằng tiền mặt. 7. Số hàng gửi bán kỳ trước đã bán được 350 sản phẩm, giá bán chưa thuế 200/sp, thuế GTGT 10%, đã thu bằng chuyển khoản 50%, còn lại khách hàng chưa thanh toán. 8. Khách hàng A thanh toán nợ kỳ trước bằng chuyển khoản sau khi trừ chiết khấu thanh toán 2%. 9. Tiền lương phải trả kỳ này 80.000, trong đó: nhân viên bán hàng 30.000, nhân viên quản lý doanh nghiệp 50.000.Trích các khoản theo lương theo tỷ lệ quy định. 10. Cuối kỳ, kết chuyển các khoản có liên quan để xác định kết quả kinh doanh của đơn vị. Yêu cầu: 1/ Tính toán, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên. 2/ Phản ánh vào sơ đồ kế toán xác định kết quả kinh doanh. Cho biết: - Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. - Hàng hóa xuất kho theo phương pháp nhập trước, xuất trước. - Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25%. -Hết- Ghi chú: HS không được sử dụng tài liệu.
  2. ĐỀ THI MÔN KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI ĐỀ 2 Thời gian: 60 phút --------------- Tại một doanh nghiệp thương mại trong tháng 3/2010 có tài liệu được kế toán tập hợp như sau: @ Số dư đầu kỳ của các tài khoản (ĐVT: 1.000đ): - TK 156: 200.000 (Số lượng 2.000 sản phẩm) - TK 157: 95.000 (Số lượng 1.000 sản phẩm) - TK 331: 80.000 - Các TK khác có số dư phù hợp @ Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ (ĐVT: 1.000đ): 1. Mua 5.000sp , giá mua bao gồm thuế GTGT 10% là 346.500 chưa thanh toán. Khi kiểm nhận nhập kho phát hiện thừa 50sp chưa rõ nguyên nhân, doanh nghiệp nhập kho toàn bộ. 2. Lương phải trả cho công nhân viên 60.000, nhân viên bán hàng 25.000, nhân viên QLDN 35.000. Trích các khoản theo lương theo tỷ lệ quy định . 3. Xuất bán 2.000 sản phẩm cho khách hàng A, giá bán 150/sp, thuế GTGT 10% chưa thu tiền. 4. Xuất kho 2.000 sản phẩm bán cho khách hàng B, giá bán trả ngay 150/sp, thuế GTGT 10%; giá bán trả góp 160/sản phẩm. Thời hạn trả góp 6 tháng. 5. Thuế TNDN tạm phải nộp 20.000, doanh nghiệp đã nộp bằng tiền mặt. 6. Chiết khấu thương mại cho khách hàng A được hưởng là 2% trên tổng giá thanh toán, số tiền còn lại khách hàng A chuyển khoản thanh toán hết. 7. Xuất kho 1.000sp gửi đến cho khách hàng C, giá bán 150/sp, thuế GTGT 10%. Khách hàng C đã nhận được nhưng chỉ đồng ý mua 900 sản phẩm, còn 100 sản phẩm không đạt chất lượng đã trả lại cho doanh nghiệp. 8. Số hàng gửi bán ở kỳ trước đã bán được, giá bán chưa thuế 130/sp, thuế GTGT 10% chưa thu tiền. 9. Chi tiền mặt trả nợ người bán kỳ trước sau khi trừ đi chiết khấu thanh toán được hưởng là 250. 10. Cuối kỳ kết chuyển các khoản có liên quan để xác định kết quả kinh doanh của đơn vị. Yêu cầu: 1/ Tính toán, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên. 2/ Phản ánh vào sơ đồ kế toán xác định kết quả kinh doanh. Cho biết: - Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ - Tính giá hàng hóa xuất kho theo phương pháp nhập trước, xuất trước. -Hết- Ghi chú: HS không được sử dụng tài liệu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản