Đề thi môn Kinh tế phát triển

Chia sẻ: luca_baby

Thất nghiệp vô hình bao gồm những công nhân không có việc làm và có việc làm nhưng với mức lương rất thấp. (S) Tất nghiệp vô hình bao gồm những người có việc làm nhưng việc làm có thu nhập thấp, thời gian làm việc ít.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản