ĐỀ THI MÔN KINH TẾ VĨ MÔ 2010

Chia sẻ: Nguyen Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
208
lượt xem
57
download

ĐỀ THI MÔN KINH TẾ VĨ MÔ 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên có tư liệu ôn thi tốt đạt kết quả cao trong các kì thi giữa kì và cuối kì chuyên ngành kinh tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI MÔN KINH TẾ VĨ MÔ 2010

  1. Đề thi môn KINH TẾ VĨ MÔ 2010 Câu 1: (1đ) Bảng sau đây gồm 2 chỉ số giá cho năm 2002,2003 và 2004,hệ số giảm phát GDP và CPI.Đối với mỗi chỉ số giá,hãy tính tỷ lệ lạm phát năm 2003,2004? Hệ số giảm phát GDP Chỉ số giá tiêu dùng 2002 104,1 179,9 2003 106,0 184,0 2004 108,3 188,9 Câu 2: ( 2đ )Gỉa sử 1 nền kinh tế AAA trong năm 2009 có các số liệu danh nghĩa dưới đây: ( đơn vị: $ ) Tổng đầu tư =200, đầu tư ròng =50, Tiêu dùng hộ gia đình: 360, Chi mua hàng hóa và dịch vụ của chính phủ: 150, Xuất khẩu: 40, Nhập khẩu:50, Thu nhập ròng từ nước ngoài : 50. 1. Hãy tính GDP và GNP danh nghĩa ? 2. Hãy tính tốc độ tăng trưởng GDP thực trong năm 2009 của nước AAA? Câu 3: ( 5đ ) Gỉa sử 1 nền kinh tế đóng cửa có các hành vi như sau: C=320+0.6Yd I=2680-100i T=1650 G=1650 Cung tiền thực M/P=2960 Cầu tiền thực L=3500-500i+0.4Y a. Hãy thiết lập phương trình đường IS-LM?Vẽ đồ thị IS-LM trên cùng 1 đồ thị b. Hãy xác định lãi suất và sản lượng cân bằng trong mô hình trên c. Minh họa định tính trên đồ thị trong trường hợp chính phủ áp dụng chính sách tài khóa mở rộng, lãi suất và sản lượng cân bằng sẽ thay đổi như thế nào? d. Gỉa sử NHTW bán trái phiếu chính phủ đồng thời áp dụng nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc.Đồng thời chính phủ tăng chi tiêu thì tác động đến lãi suất và sản lượng cân bằng mới như thế nào?Hãy minh họa định tính trên đồ thị IS-LM? Câu 4: ( 2đ ) Hãy cho biết nguyên nhân lạm phát của VN trong thời kì 2007,2008 ?
Đồng bộ tài khoản