ĐỀ THI MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI

Chia sẻ: thiuyen3

Câu 1: 4 điểm Các khẳng định sau Đ hay S? Tại sao? a. Tranh chấp thương mại được giải quyết bằng trọng tài, nếu các bên có thỏa thuận trọng tài. b. Trước khi mở thủ tục thanh lý, thẩm phán có quyền đồng ý bằng văn bản cho phép doanh nghiệp mắc nợ thanh toán các khoản nợ mới phát sinh từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. c. Mọi hàng hóa không bị pháp luật cấm kinh doanh đều có thể được khuyến mại hoặc được sử dụng để khuyến mại. d. Quyền sở hữu hàng hóa được chuyển...

Nội dung Text: ĐỀ THI MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI

ĐỀ THI MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI
Câu 1: 4 điểm


Các khẳng định sau Đ hay S? Tại sao?


a. Tranh chấp thương mại được giải quyết bằng trọng tài, nếu các bên có thỏa

thuận trọng tài.


b. Trước khi mở thủ tục thanh lý, thẩm phán có quyền đồng ý bằng văn bản cho

phép doanh nghiệp mắc nợ thanh toán các khoản nợ mới phát sinh từ hoạt động

kinh doanh của doanh nghiệp.


c. Mọi hàng hóa không bị pháp luật cấm kinh doanh đều có thể đ ược khuyến mại

hoặc được sử dụng để khuyến mại.


d. Quyền sở hữu hàng hóa được chuyển cho bên đại lý kể từ khi bên giao đại lý

giao hàng hóa cho bên đại lý.


Cầu 2: 3 điểm
Phân tích đặc điểm của khuyến mại theo quy định của Luật thương mại 2005.

Phân biệt hình thức giảm giá và hình thức tặng quà trong trường hợp giảm giá

50% và tặng quà “mua một tặng một”.


Câu 3: 3 điểm


Các ông Trung, Dũng, Ngọc cùng góp vốn thành lập cty TNHH Thành công. Theo

đó, Ô Trung góp 1.500 triệu đồng, Ô Dũng góp 500 triệu đồng, Ô Ngọc cam kết

góp 1.000 triệu đồng, nhưng tịa thời điểm thành lập cty, Ô Ngọc chỉ góp 500 triệu

đồng; số vốn còn lại các thành viên nhất trí thỏa thuận Ô NGọc sẽ góp nốt sau 2

năm kể từ khi cty được cấp GCNDKKD.


Kết thúc năm tài chính đầu tiên, lợi nhuận sau thuế của cty Thành công là 300

triệu đồng. Các thành viên quyết định chia hết số lợi nhuận cho các thành viên

nhưng không thống nhất được về mức chia cụ thể. Với lý do do Ông Ngọc ko thực

hiện đúng nghĩa vụ góp vốn như cam kết, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng thành

viên, Ô Trung ra quyết định chia số lợi nhuận cho các thành viên, theo đó tỷ lệ số

lợi nhuận được chia cho Ô Trung, Ô Dũng và Ô Ngọc lần lượt là: 60%, 20%, 20%.

Ô Ngọc phản đối phương án phân chia lợi nhuận này, vì cho rằng việc chia lợi

nhuân phải theo đúng tỷ lệ vốn góp ghi trong Điều lệ cty. Do ko được cty chấp

thuận, Ô Ngọc đề nghị chuyển nhượng toàm bộ phàn vốn góp của mình cho Ô

Trung và Ô Dũng nhưng 2 Ô này trả lời ko mua. Sau đó Ô Ngọc đề nghị chuyển
nhượng vốn góp của mình cho bà Hoa nhưng bị Ô Trung và Ô Dũng có ý kiến

phản đối bằng văn bản.


Câu hỏi: Hãy cho biết ý kiếm của a/chị về:


a. Quyết định của Ô Trung về việc chia lợi nhuận ở Cty Thành công


b. Tỷ lệ phần lợi nhuận được chia cho mỗi thành viên


c. Việc chuyển nhượng phần vốn góp của Ô Ngọc


MÔN LUẬT LAO ĐỘNG - 180 phút - được sử dụng văn bản pháp luật


Câu 1: 3 điểm


Vai trò của tổ chức đại diện người lao động và người sử dụng lai động trong quá

trình giải quyết các tranh chấp lao động theo phap luật VN?


Câu 2: 3 điểm


Khẳng định sau đây Đ hay S? Tại sao?


a. Hòa giải viên lao động có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nh ân.


b. thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động ko được tính vào thời gian làm việc

người lao động.


c. Tiền thưởng là nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng lao động.
d. Người lao động tron cùng một thời gian chỉ được hưởng một loại phụ cấp

lương.


đ. Người sử dụng lao động ko có trách nhiệm thành lập công đoàn cơ sở.


e. Mọi tranh chấp lao động đều phải được giải quyết thông qua Hội đồng hòa giải

lào động cơ sở.


Câu 3: 4 điểm


Ngày 15/06/2003, chị H ký hợp đồng lao động với cty NEW (là doanh nghiệp

100% vốn nước ngoài) có trụ sở tại huyện T Tỉnh A. Theo Hợp đồng, chị H làm

nhân viên kế toán thuộc phòng tài chính thời hạn là 1 năm, mức lương 1,5 triệu

đồng/tháng, cứ mỗi năm ký lại một lần. Hợp đồng cuối cùng mà chị ký với cty là

ngày 01/07/2005. Ngày 10/03/2006, cty có quyết định điều chuyển chị sang làm

phó quản đốc phân xưởng ép nóng của cty với mức lương 2 triệu đồng/tháng.

Tháng 11/2007, cty ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với chị H theo

điểm d khoản 1 Điều 38 Bộ luật Ld. Lý do mà cty đưa ra là từ tháng 10/2007 đơn

đặt hàng của mặt hàng ép nóng giảm nên cty buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ

làm việc nên phải chấm dứt hợp đồng đối với 1 số Ld trong đó có chị H.


Hỏi


a. Xác định loại hợp đồng ld mà chị H đang thực hiện với cty NEW;
b. Có quan điểm cho rằng HĐLĐ giữa chị H và cty NEW đã có sự thay đổi về nội

dung hợp đồng khi chị chuyên sang làm phó quản đốc phân xưởng ép nóng. Theo

anh chị Đ hay S? Tại sao?


c. Nếu chị H muốn yêu cầu giải quyết tranh chấp thì có thể gửi đơn đến cơ quan,

tổ chức nào?


d. Việc chấm dứt HĐLĐ của cty NEW đối với chị H là Đ hay S? Quyền lợi của

chị H trong trường hợp này được giải quyết như thế nào?


TN môn Kinh tế chính trị (Không được sử dụng tài liệu)


Thời gian: 180 phút


—— -


Câu 1; Theo quan điểm của CN Mac - lê nin hãy chọn những nhận định sai dưới

đây và GT vì sao?


a. Mọi sản phẩm do con người tạo ra đều là hàng hóa.


b. Cạnh tranh tự do là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến độc quyền.


c. Địa tô chênh lệch thu được trên ruộng đất có độ màu mỡ và vị trí địa lý thuận

lợi (trung bình và tốt).
d. Ngày nay các nhà tư bản chỉ sử dụng Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư

tương đối.


e. Giá trị của hàng hóa là do thời gian hao phí lao động của chính người sản xuất

ra nó quyết định


g. Tiền lương là giá cả của hàng hóa sức lao động.


h. Tiền trả thêm cho công nhân làm thuê vì ph ải làm công việc độc hại thuộc về tư

bản bất biến của nhà tư bản.


i. P’ là căn cứ quan trọng nhất để các nhà đầu tư lựa chọn lĩnh vực đầu tư.


Câu 2: Chọn đáp án đúng cho 2 bài tập dưới đây:


BT1. Có 3 cơ sở sản xuất sản phẩm X trong XH, cơ sở A sx 500 đơn vị sản phẩm,

cơ sở B sx 300 đv sp, cơ sở C sx 200 đv sp. Hao phí lao động cá biệt của cơ sở A

là 1h/ đv sp, B là 2h/đv sp, C là 3h/đv sp. Thời gian hao phí lao động XH cần thiết

để sx 1 đơn vị sp là:


a. 1,5h


b. 1.6 h


c. 1.7h


d. 1.8h
BT2. Sô liệu của nhà tư bản X cho biết: Tiền mua nguyên vật liệu là 3 triệu USD,

tiền thuê máy móc nhà xưởng là 1 triệu USD; m’ là 200%, tổng giá trị hàng hóa là

10 tịiệu USD. Giá trị tư bản khả biến của nhà TB X là:


a. 3 triệu USD.


b. 2 triệu USD.


c. 6 triệu USd.


Câu 3. phân biệt hai nguyên tắc phân phối thu nhập cho cá nhân trong nền kinh tế

nước ta hiện nay: phân phối theo lao động và PP ngoài thù lao lao động (PP qua

các quỹ phúc lợi)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản