ĐỀ THI MÔN LÝ - MÃ ĐỀ 486 - KỲ THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2009

Chia sẻ: vuzlong

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 07 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn thi: VẬT LÍ; Khối: A Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề. Mã đề thi 486 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Quang phổ vạch của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy. B. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản