Đề thi môn Tài chính doanh nghiệp (Đề số 2)

Chia sẻ: tinhphuong60

Tham khảo tài liệu 'đề thi môn tài chính doanh nghiệp (đề số 2)', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Đề thi môn Tài chính doanh nghiệp (Đề số 2)

BỘ GIAO DUC VÀ ĐAO TAO
́ ̣ ̀ ̣ CÔNG HOA XÃ HÔI CHỦ NGHIA VIÊT NAM
̣ ̀ ̣ ̃ ̣
TRƯỜNG CĐ NGUYÊN TÂT THANH
̃ ́ ̀ Đôc lâp –Tự do –Hanh phuc
̣ ̣ ̣ ́
————————— ———————

ĐỀ THI SỐ 2
Môn :TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
(thơi gian 90 phut khộng kể thới gian chép đề)
́
——0O0——

Bài 1(7 điểm): Một Doanh nghiệp có bảng cân đối kế toán đến ngày 31/12/N như sau
(Đơn vị Triệu đồng)
TÀI SẢN SỐ TIỀN NGUỒN VỐN SỐ TIỀN
I Tài sản lưu động 2.000 I.Nợ phải trả 3.000
II.Tài sản cố định 6.000 II. Nguồn vốn chủ 5.000
SH
- Nguyên giá 7.500
- Khấu hao lũy kế 1.500
Tổng cộng 8.000 Tổng cộng 8.000
Trong số đó Tài sản không trích khấu hao có nguyên giá 500 triệu đồng.Phần Tài sản trích
khấu hao được hình thành từ các nguồn sau: Vốn ngân sách nhà nước cấp 4.000 ; vốn tự
có đầu tư xây dựng cơ bản : 1.000 ; vốn vay dài hạn ngân hàng 2.000
Các tài sàn cố định của doanh nghiệp đươc chia thành 4 nhóm có tỷ lệ khấu hao như sau:
STT NHÓM NGUYÊN GIÁ TỶ LỆ KHẤU HAO(%^)
1 Phương tiện Vận tải 500 10
2 Thiết bị văn phòng 1000 15
3 Nhà cửa 1500 5
4 Máy móc thiết bị 4000 12
Doanh nghiệp dự kiến trong năm kế hoạch như sau:
-Trong tháng 1 sẽ mua một số thiết bị trị giá 200 triệu đồng bằng vốn vay dài hạn ngân
hàng
-Trong tháng 2 dự kiến thanh lý một số thiết bị văn phòng , nguyên giá 100 triệu đồng đã
khấu hao 20 triệu đồng ,thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp .
- Trong tháng 4 dự kiến lắp đặt hệ thống máy điều hòa cho bộ phận văn phòng trị giá 150
triệu đồng từ nguồn vốn tự có đầu tư xây dựng cơ bản.
-Trong tháng 7 dự tính khánh thành một cửa hàng kinh doanh trị giá 500 triệu đồng từ
nguồn vốn tự có đầu tư xây dựng cơ bản
- Trong tháng 12 Doanh nghiệp dự kiến mua thêm một số phương tiện vận tải trị giá 100
triệu đồng bằng vốn tự có đầu tư xây dựng cơ bản.
Yêu cầu: Hãy lập kế hoạch khấu hao cho năm kế hoạch theo 2 phương pháp trực
tiếp và gián tiếp. Hãy so sánh mức khấu hao theo 2 phương pháp trên và nêu nhận xét?

Bài 2(3 điểm):Một ngươi có thu nhập hàng năm là 1 triệu và gởi 1 triệu đó vào tiết kiệm
bảo đảm thơi điểm cuối mỗi năm và ngươi đó thực hiện điều này trong 5 năm liên tục với
lãi suất hàng năm là 10%, Ngươi đó sẽ có bao nhiêu tiền ở cuối năm thứ 5.?
(thí sinh được sử dụng tài liệu tra bảng)
Tp HCM,ngày 20/11/2008
Giáo viên
ĐINH VĂN
MẬU
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản