Đề thi môn Tài chính doanh nghiệp (Đề số 3)

Chia sẻ: tinhphuong60

Tham khảo tài liệu 'đề thi môn tài chính doanh nghiệp (đề số 3)', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Đề thi môn Tài chính doanh nghiệp (Đề số 3)

BỘ GIAO DUC VÀ ĐAO TAO
́ ̣ ̀ ̣ CÔNG HOA XÃ HÔI CHỦ NGHIA VIÊT NAM
̣ ̀ ̣ ̃ ̣
TRƯỜNG CĐ NGUYÊN TÂT THANH
̃ ́ ̀ Đôc lâp –Tự do –Hanh phuc
̣ ̣ ̣ ́
————————— ———————

ĐỀ THI SỐ 3
Môn :TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
(thơi gian 90 phut khộng kể thới gian chép đề)
́
——0O0——

Bài 1(5 điểm): Công ty Sơn Hà sản xuất sản phẩm S với sản lượng dự kiến và tiêu thụ trong
năm là 60.000 sản phẩm. Các số liệu dự kiến trong năm gồm:
1.Nguyên vật liệu chính 180.000.000 đ
2.Vật liệu phụ 62.000.000 đ
3. Nhiên liệu ,Năng lượng động lực 63.000.000 đ
4.Tiền lương trực tiếp và các khoản trích theo lương 145.000.000 đ
5.tiền lương quản lý và các khoản trích theo lương 86.000.000 đ
6.Khấu hao tài sản cố định 140.000.000 đ
7.Chi phí cố định khác 81.000.000 đ
8.trả lãi do sử dụng vốn vay 307.500.000 đ
9. Giá bán thuần 1 đơn vị sản phẩm 28.000 đ
Yêu cầu:
a)Tính sản lượng hòa vốn, doanh thu hòa vốn,thơi gian hòa vốn ?
b)giả định rằng , giám đốc doanh nghiệp muốn phấn đấu đạt tiền lơi là 800.000.000 đồng thử
hỏi doanh nghiệp phải phấn đấu đạt doanh thu là bao nhiêu ?
(Biết rằng một năm làm việc có 360 ngày)

Bài 2(5 điểm): Công ty Đông Sơn mua 1 tài sản cố định:
- Giá mua chưa có thuế giá trị gia tăng là 900 triệu đồng,( thuế suất thuế giá trị gia tăng
là 10%)
- Lãi tiền vay để đầu tư cho tài sản cố định này là 16 triệu đồng
- Chi phí vận chuyển 1 triệu đồng, chi phí lắp đặt chạy thử 2 triệu đồng
- Tài sản có thơi gian sử dụng 8 năm.
Doanh nghiệp áp dụng tính thuế theo phương pháp trực tiếp.
Yêu cầu : Lập bảng tính khấu hao theo phương pháp khấu hao giảm dần có điều chỉnh ( khấu
hao nhanh) và cho nhận xét ? (Thí sinh được sử dụng tài liệu)Tp,Hồ Chí Minh , Ngày 18/11/2008
GIÁO VIÊN
ĐINH VĂN MẬU
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản