ĐỀ THI MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ ĐỀ SỐ 1

Chia sẻ: rongconnhobe

Đề thi của trường ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. Hồ Chí Minh

Nội dung Text: ĐỀ THI MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ ĐỀ SỐ 1

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. Hồ Chí Minh
ĐỀ THI MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ
ĐỀ SỐ 1
Câu 1: (3 điểm)
a) Theo Luật thống nhất về hối phiếu (ULB) 1930 và Luật các công cụ
chuyển nhượng 2005, hối phiếu được yêu cầu phải đáp ứng các quy định nào về
hình thức và nội dung? (1 điểm)
b) Hãy trình bày về nghiệp vụ chấp nhận hối phiếu. (1 điểm)
c) Hãy trình bày về ký hậu hối phiếu. (1 điểm)
Câu 2: (3 điểm)
a) Hãy trình bày và giải thích sơ đồ thanh toán của phương thức chuyển
tiền trả ngay/ trả sau. (1,5 điểm)
b) Người xuất khẩu, người nhập khẩu có thể gặp rủi ro nào khi áp dụng
phương thức thanh toán này? (1 điểm)
c) Phương thức chuyển tiền có thể sử dụng trong những trường hợp nào?
(0,5 điểm)
Câu 3: (4 điểm) Anh/chị hãy:
a) Hãy cho biết loại L/C nào có thể sử dụng trong trường hợp giao dịch
(thương mại) qua người trung gian? Hãy trình bày về dặc điểm, quy trình các loại
L/C đó. (2 điểm)
b) So sánh các loại L/C đó về đặc điểm, về ưu và nhược điểm đối với các
bên liên quan. (1 điểm)
c) UCP là gì? Việc áp dụng, nắm vững UCP 600 có (những) ý nghĩa gì đối
với các ngân hàng, người xuất khẩu và người nhập khẩu? (1 điểm)
HẾT
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản