Đề thi - Môn thi: Ngôn ngữ C

Chia sẻ: Dao Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
170
lượt xem
39
download

Đề thi - Môn thi: Ngôn ngữ C

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi tham khảo của trường Đại học quốc gia Hà Nội - Trường Đại học Công nghệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi - Môn thi: Ngôn ngữ C

  1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------- ĐỀ THI Môn thi: Ngôn ngữ C Thời gian thi: 120 phút (không kể thời gian phát đề) Bài 1. Hãy viết các hàm số sau: a. Hàm kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không? b. Hàm nhập vào một dãy gồm N số nguyên c. Hàm in ra tất cả các số nguyên tố trong dãy N số nguyên Bài 2. Viết hàm tính giá trị:  3x + x , x >0 a. f(x) =  x  e +4 , x≤0 b. S(n)=1*2+2*3+…..n*(n+1) Bài 3. Cặp số sinh đôi (a,b) là cặp thỏa mãn điều kiện: - a và b là 2 số nguyên tố - |a-b|=2 Sử dụng hàm kiểm tra số nguyên tố ở bài một, viết chương trình hiển thị tất cả các cặp số sinh đôi
  2. 5. Nạp chồng toán tử nhân hai số nguyên lớn
Đồng bộ tài khoản