Đề thi môn Toán lớp 2

Chia sẻ: tronglinhdn

Tài liệu tham khảo cho giáo viên tiểu học - Đề thi môn Toán lớp 2.

Nội dung Text: Đề thi môn Toán lớp 2

Tên: …………………………..
Lớp: 2/….


Đề cương ôn tập giữa kỳ II
Môn : Toán
A. Đề cương trắc nhiệm – Phép nhân và phép chia:
Khoanh vào ý kiến em cho là đúng nhất:

1/ 2 x 4 = ……..
Có thể điền vào chổ trống tổng:

A. 2 + 2 + 2 + 4 B. 2 + 2 + 3 +2
C. 2 + 2 + 2 + 2 D. 4 + 4

2/ Thừa số thứ nhất là 7. Thừa số thứ hai là 3.
Lúc đó tích là:

A. 73 B. 21
C. 37 D. 10

3/ Khi viết tổng 5 + 5 + 5 +5 thành phép nhân thì hai thừa số lần lượt là:

A. 5 và 4 B. 4 và 5
C. 5 và 5 D. 5 và 3

4/ Cho dãy số 4 , 8 , 12 , 16, ….. , …..
Hai số tiếp theo là:

A. 17 , 18 B. 18 , 17
C. 14 , 20 D. 20 , 24

5/ 4 x 5 – 13 = ……….
Số cần điền vào chổ chấm là:

A. 37 B. 33
C. 7 D. 8

6/ 3 x 5 5x3
Dấu cần điền vào ô trống là:

A> B
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản