ĐỀ THI NÂNG BẬC CÔNG NHÂN KỸ THUẬT NĂM 2004

Chia sẻ: hoangphuong_ctm

Câu 1: Sự khác nhau giữa quy trình công nghệ và nguyên công là: a. Khác nhau hoàn toàn b. Giống nhau hoàn toàn c. Nguyên công là một phần của quy trình công nghệ d. Công nghệ là một phần của nguyên công e. Tất cả điều sai. Câu 3: Thế nào là chiều sâu cắt (t)? a. Lớp kim loại cắt đi để tạo sản phẩm hoàn chỉnh b. Khoảng tiến dao vuông góc với trục chi tiết của một lớp cắt c. Bề dày phoi thoát ra sau mỗi lớp cắt d. Là sự chênh lệch kích thước giữa phôi và chi tiết hoàn chỉnh e. Cả b, c đều...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản