ĐỀ THI NÂNG BẬC CÔNG NHÂN KỸ THUẬT NĂM 2005

Chia sẻ: hoangphuong_ctm

Câu 1: Đối với máy tiện CNC thì yếu tố nào quyết định chất lượng bề mặt và kích thước sản phẩm ? a. Dụng cụ cắt b. Độ cứng vững của máy c. Gá gia công và cách chọn chuẩn d. Tay nghề người thợ e. Cả a, b, c đều đúng Câu 2 : Đối với máy tiện CNC thì yếu tố nào quyết định năng suất sản phẩm ? a. Gá gia công c.Dụng cụ cắt b. Tay nghề người thợ d. Chương trình gia công. e. Cả a, c, d đều đúng...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản