Đề thi nguyên lí kế toán

Chia sẻ: hoangthitham

HĐ. GTGT số 125 ngày 3/N, PNK số 217 ngày 3/N: mua nguyên vật liệu nhập kho với giá mua chưa thuế 5.000.000đ, VAT 10% đã thanh toán cho người bán bằng TGNH.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản