Đề thi nguyên lí kế toán

Chia sẻ: hoangthitham

HĐ. GTGT số 125 ngày 3/N, PNK số 217 ngày 3/N: mua nguyên vật liệu nhập kho với giá mua chưa thuế 5.000.000đ, VAT 10% đã thanh toán cho người bán bằng TGNH.

Nội dung Text: Đề thi nguyên lí kế toán

đề 1: tại doanh nghiệp sản xuất nộp VAT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 5/N có tình 
hình sau:
­ số dư đầu tháng của tk154: 400.000đ
­ các tk khác có số dư hợp lý
­ trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
1. HĐ. GTGT số 125 ngày 3/N, PNK số 217 ngày 3/N: mua nguyên vật liệu nhập kho với giá mua 
chưa thuế 5.000.000đ, VAT 10% đã thanh toán cho người bán bằng TGNH.
2. PC số 112 ngày 5/5: chi phí vận chuyển nguyên vật liệu trả bằng tiền mặt 120.000đ
3. PXK số 115 ngày 10/5 : xuất kho nguyên vật liệu để chế tạo sản phẩm 8.000.000đ, phục vụ 
quản lý PX 3.000.000đ
4. PXK số 116 ngày 15/5, xuất công cụ phân bổ 1 lần, sử dụng ở bộ phận PXSX 1.200.000đ, bộ 
phận bán hàng 300.000đ, bộ phận QLDN 500.000đ
5.HĐ GTGT số 510 ngày 20/5, dịch vụ mua ngoài phải trả theo giá chưa thuế của PXSX 
1.400.000đ, bộ phận bán hàng 300.000đ, bộ phận QLDN 800.000, vAT 10%
6. PXK số 117 ngày 22/5, xuất thành phẩm gửi đi bán, giá xuất kho 40.000.000đ, giá bán chưa 
thuế 65.000.000đ, VAT 10%
7, GBC số 1134 ngày 25/5, HĐ GTGT số 10 ngày 25/5, người mua ở NV 6 đã trả đủ bằng TGNH
8.PC số 114 ngày 26/5, chi tiền mặt trả nợ người bán 4.500.000đ
9. PT số 25 ngày 27/5, thu tiền khách hàng trảnợ 12.000.000đ
10. bảng phân bổ TL­BHXH tháng 5: tính lương phải trả cho công nhân viên sxpx 9.000.000đ, 
nhân viên px 3.000.000đ, nhân viên bán hàng 2.000.000đ, nâhn viên QLDN 4.000.000đ. tính 
BHXH, BHYT, KPCĐ theo qui định.
11. bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định tháng 5: trích khấu hao tscđ sử dụng ở bộ phận sxpx 
2.300.000đ, bộ phận bán hàng 500.000đ, bộ phận QLDN 1.200.000đ
12. PNK số 218 ngày 30: nhập kho toàn bộ sản phẩm hoàn thành, biết rằng trị giá SPDD cuối 
tháng là 600.000đ, sản lượng sx thực tế > công suất bình thường.
13. kết chuyển doanh thu, chi phí để xác định kết quả kinh doanh cuối thang1
YÊU CẦU:
1. ghi các nghiệp vụ phát sinh trên vào sổ nhật kí chung, biết rằng định kì 10 ngày lập 1 lần
2. mở và ghi, khóa sổ cái tk 154, 641.

các bạn xem đề thi tham khảo và giải đi nha, chúc các bạn học tốt môn này 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản