Đề thi ôn tập học sinh giỏi toán lớp 3 năm học 2009 - 2010 - Đề số 02

Chia sẻ: hongmon_1

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi ôn tập học sinh giỏi toán lớp 3 năm học 2009 - 2010 - Đề số 02 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

Nội dung Text: Đề thi ôn tập học sinh giỏi toán lớp 3 năm học 2009 - 2010 - Đề số 02

ĐỀ ÔN TẬP HỌC SINH GIỎI LỚP 3
NĂM HỌC 2009 – 2010
MÔN : TOÁN
ĐỀ 2
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM :
Hãy chọn các chữ cái đặt trước câu trả lời đúng ghi vào bài làm :
1. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm : 8m 9cm = .......... cm là :
A. 89 B. 890 C. 8009 D. 809
2. Giá trị của biểu thức 126 - 72 : 6 + 3 bằng :
A. 12 B. 6 C. 117 D. 111
3. Ba số ở dòng nào được viết theo thứ tự tăng dần :
A. 7885 ; 7858 ; 8785 B. 6897; 6879 ; 6789
C. 39889 ; 39908 ; 39921 D. 27615 ; 35661 ; 31999
4. Các tháng có 30 ngày là :
A. Tháng 1 , Tháng 4 , Tháng 6 , Tháng 9 B. Tháng 4 , Tháng 6 , Tháng 9 ,
Tháng 11
C. Tháng 2 , Tháng 4 , Tháng 6 , Tháng 9 D. Tháng 4 , Tháng 6 , Tháng 8 ,
Tháng 11
5. Ngày 20 tháng 11 là ngày thứ ba thì ngày 15 tháng 10 cùng năm đó là :
A. Chủ nhật B. Thứ hai C. Thứ ba D.
Thứ tư

6. Cho hình chữ nhật có chu vi bằng 48cm và gấp 3 lần chiều dài. Diện tích hình chữ
nhật đó là :
A. 128cm2 B. 768cm2 C. 48cm2 D. 512cm2
7. Trong hình bên ta có : A C B
A. C là điểm ở giữa hai điểm A và B.
B. C là trung điểm của đoạn thẳng AB
C. D là điểm ở giữa hai điểm A và B
D. D là trung điểm của đoạn thẳng AB D
8. Số tứ giác có trong hình bên là :
A. 3
B. 6
C. 5
D. 4
II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN :

Bài 1 : a) Tính nhanh : 4 + 7 + 10 + 13 + .... + 58 + 61
b) Tìm x : x - 96 : 3 = 185
Bài 2 : Một cửa hàng có 4653 m vải. Buổi sáng cửa hàng bán được 1256m vải, buổi
chiều cửa hàng bán được nhiều hơn buổi sáng 375m vải. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu
mét vải ?.
1
Bài 3 : Bình có một túi bi. Bình lấy ra số bi trong túi và 7 viên bi thì được 19 viên
5
bi. Hỏi túi bi của Bình có mấy viên bi ?.
Bài 4 : Một mảnh vườn hình vuông có chu vi 112 m. Người ta chia mảnh vườn đó
thành hai mảnh vườn hình chữ nhật có hiệu hai chu vi là 8 m. Tính diện tích mỗi mảnh
vườn hình chữ nhật ?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản