Đề thi thử đại học 2010 môn Toán lần 1

Chia sẻ: T N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
166
lượt xem
45
download

Đề thi thử đại học 2010 môn Toán lần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học 2010 môn toán lần 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học 2010 môn Toán lần 1

  1. THI TH IH CL NI MÔN TOÁN Th i gian làm bài: 180 phút I. PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH Câu I (2 i m) x −1 Cho hàm s y= (C ) x Kh o sát (C) Ti p tuy n t i m t i m b t k trên th (C) c t hai ti m c n c a (C) l n l t t i A,B. G i Ι là giao i m c a hai ti m c n. Tính di n tích c a tam giác ΙAB . Câu II. (2 i m) 1 4 1. gi i b t ph ng trình: 2 + 2 +1 ≥ 5 − x x 2 3 cos 2 x + 2 sin 3 x. cos− sin 4 x − 3 2. gi i ph ng trình: =1 3s + cos x Câu III (2 i m) π 2 sin 3 x. cos 2 x 1. Tính tích phân Ι= dx 0 1 + 2 cos x 2. Cho x, y, z là nh ng s không âm th a mãn x + y + z = 1. Tìm giá tr l n nh t c a bi u th!c Α = x 2 + y 2 + 3xy + y 2 + z 2 + 3 yz + z 2 + x 2 + 3zx Câu IV (1 i m) Cho hình chóp SABC có m"t bên cùng t o v i m"t áy m t góc là 60 0 . Bi t góc ACB là 60 0 , AB = a 7 AC = 2a. Tính th tích c a hình chóp SABC. II. PH N T# CH N (3 i m). M i thí sinh ch c m t trong hai câu Va ho c Vb Câu Va. ( Dành cho thí sinh theo ch ng trình chu$n) 3 1. Cho tam giác ABC bi t trung i m BC là M( ; 3), tr ng tâm c a tam giác là 2 7 5 G(1; ), tr%c tâm là H(1; ). Tìm t a các & tam c a tam giác. nh 3 4 2. L p ph ng trình ng th'ng d i qua i m A(2; 1;2) sao cho d và 2 i m B(2; -1; -1), C(-2; 0; 3) cùng n(m trên m t m"t ph'ng (P): x + 3y – 2z = 0 3. Ph ng trình z 3 - z – 6 = 0 có 3 nghi m ph!c là z 1 , z 2 , z 3 . Tính z1 + z 3 + z 3 3 2 3 Câu Vb. ( Dành cho thí sinh theo ch ng trình nâng cao) 1. Cho hình vuông ABCD có tâm là I (1; 1), i m M(-1; 2) n(m trên c nh AB, i m N(2; -7) n(m trên c nh BC.
  2. Vi t ph ng trình các c nh c a hình vuông. 2. Vi t ph ng trình m"t ph'ng (P) i qua 2 i m M(2; 0; 0), N(0; 1; 0) và (P) 2 cách g c t a m t o n là 3 2x = 2y 3. gi i h ph ng trình. 2 y = 2x mong t t c các b n làm bài th t t t Book
Đồng bộ tài khoản