Đề thi thử đại học, cao đẳng năm 2011 lần 2 môn hóa học trường Sơn Tây-Hà Nội

Chia sẻ: quang3009

Câu 1: Nhận xét nào sau đây sai? A. Các dung dịch glyxin, alanin, lysin đều không làm đổi màu quỳ. B. Cho Cu(OH)2 trong môi trường kiềm vào dung dịch protein sẽ xuất hiện màu tím xanh. C. Liên kết peptit là liên kết tạo ra giữa 2 đơn vị α –aminoaxit. D. Polipeptit kém bền trong môi trường axit và bazơ.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản