Đề thi thử đại học lần 1 môn Toán 2008-2009 - THPT Tây Tiền Hải

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
104
lượt xem
24
download

Đề thi thử đại học lần 1 môn Toán 2008-2009 - THPT Tây Tiền Hải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học lần 1 môn toán 2008-2009 - thpt tây tiền hải', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học lần 1 môn Toán 2008-2009 - THPT Tây Tiền Hải

  1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ THI TH Đ I H C , CAO Đ NG --------&&&------- L N 1 NĂM H C 2008 - 2009 TRƯ NG THPT TÂY TI N H I Môn thi : Toán - Th i gian làm bài 180 phút A. PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH (7 đi m) Câu I: (2 đi m). Cho hàm s y = x 4 − (4m + 5) x 2 + 4m + 4 có đ th hàm s là (Cm), m là tham s . 1. Kh o sát s bi n thiên và v đ th hàm s khi m = −1 . 2. Tìm các giá tr c a m đ (Cm) c t Ox t i b n đi m phân bi t A, B, C, D sao cho AB=BC=CD. Câu II: (2 đi m) π 1. Gi i phương trình : 2sin 2 ( x − ) = 2sin 2 x − t anx 4 π 2 ( s inx + cos x ) cos2 x 2. Tính tích phân: I = ∫π (1 + s inx + cos x ) 3 dx − 4 Câu III: (2 đi m) .Trong Oxyz cho A(-1; 2; -3), B(2; -1; -6) và m t ph ng (P): x + 2 y + z − 3 = 0 uuur uuur 1. Tìm t a đ đi m M∈(P) sao cho MA + MB ng n nh t. 1 2. Vi t phương trình mp (Q) ch a AB và t o v i mp (P) m t góc α , bi t r ng cosα = . 2 3 Câu IV: (1 đi m) Cho a, b, c là ba s dương th a mãn: ab + bc + ca ≥ 1 . a3 b3 c3 3 Ch ng minh r ng : 2 + 2 + 2 ≥ b +1 c +1 a +1 4 B. PH N T CH N (3 đi m). Thí sinh ch n m t trong hai ph n sau đ làm. I. Ph n cho h c sinh h c theo chương trình chu n. Câu Va (2 đi m) 1. Trong Oxy cho đư ng tròn (C): x 2 + y 2 − 2 x − 3 = 0 và M(4;-1). Vi t phương trình các đư ng th ng qua M c t (C) theo dây cung có đ dài b ng 2 2 .   3 z + i = z + 2 + 3i 2. Tìm s ph c z th a mãn h phương trình:   z − i = z −1  3 6 Câu VIa: (1 đi m). Trong khai tri n c a đa th c ( x + a ) ( x + b ) ,bi t r ng h s c a s h ng ch a x7 là 36 và h s c a s h ng ch a x8 là 9 . Tìm a , b (a , b ∈R). II. Ph n cho h c sinh h c theo chương trình nâng cao Câu Vb: (2 đi m) 1. Cho hình l p phương ABCD.A’B’C’D’ c nh a. Trên các c nh AA’, BC, C’D’ l n lư t l y các đi m a I, J, K sao cho AI = CJ = D ' K = . Ch ng minh r ng mp (IJK) song song mp(ACD’) và tính 3 kho ng cách gi a hai m t ph ng này. 3  2z + i  2. Tìm các s ph c z th a mãn   =1  z −i  Câu VIb: (1 đi m). 1 + 32 1 1 + 33 2 1 + 3n +1 n 4158 Tìm n∈N* , bi t r ng 4Cn + 0 Cn + Cn + ... + Cn = 2 3 n +1 n +1 k (v i Cn là s t h p ch p k c a n ph n t , 0 ≤ k ≤ n và k∈N) ………H t……… Chú ý :Cán b coi thi không gi i thích gì thêm.
  2. 1004 1004 ( Cho đa th c P ( x) = 2 x 1 + x + x 2 ) ( + 1 + x + x2 ) . Sau khi khai tri n và rút g n ta vi t P(x) dư i d ng : k 2009 P ( x) = a0 + a1 x + ... + ak x + ... + a2009 x a1 a a 31005 − 1 Ch ng minh r ng: a0 + + ... + k + ... + 2009 = , (v i ak là h s c 0 ≤ k ≤ 2009, k ∈ N 2 k +1 2010 1005

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản