Đề thi thử đại học lần thứ hai năm 2009 - 2010 trường THPT chuyên Nguyễn Huệ môn sinh học

Chia sẻ: lehieu152

Câu 1: Quan sát một tháp sinh khối, chúng ta có thể biết được những thông tin nào sau đây? A. Quan hệ giữa các loài trong quần xã. B. Năng suất của sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng. C. Các loài trong chuỗi và lưới thức ăn. D. Mức độ dinh dưỡng ở từng bậc và toàn bộ quần xã.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản