Đề thi thử đại học môn hóa lần 3 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Chia sẻ: vanhaodt11

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III NĂM 2010 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN Môn thi: HOÁ HỌC (Đề thi có 05 trang) Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản