Đề thi thử đại học môn sinh học

Chia sẻ: tiengsaogoihon

Câu 1: Nội dung nào sau đây sai khi đề cập đến vai trò của di truyền y học tư vấn:
a)Dự đoán khả năng xuất hiện bênh hay dị tật ở con cháu
b)Hạn chế tác hại của bệnh
c)Hạn chế phát sinh bệnh nhu hạn chế sinh đẻ, không cho kết hôn gần
d)Chữa được một số bệnh như đái tháo đường,dao,...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản