Đề thi thử đại học môn Toán chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa

Chia sẻ: nhantainuocviet

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn toán chuyên lam sơn - thanh hóa', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn Toán chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa

 

  1. unsaved:///new_page_1.htm THI TH CHUYÊN LAM SƠM- THANH HÓA Câu I (2 đi m) : Cho hàm s 1.Kh o sát s bi n thiên và v đ thi hàm s khi m=2 2.Tìm m đ hàm s có c c đ i mà không có c c ti u Câu II (2 đi m) : 1. Gi i PT : 2. Gi i h PT Câu III : (1 đi m ) Tính tích phân Câu IV : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông c nh 2a . M t ph ng (SAD) vuông v i đáy , tam giác SAD vuông t i S , . G i I là trung đi m c a c nh SC . Tính th tích kh i chóp I.BCD và cosin c a góc t o b i 2 đư ng th ng AC và DI . Câu V : ( 1 đi m) Cho 3 s dương x,y,z th a mãn . CMR : Câu VI : (2 đi m) : 1. Trong m t ph ng v i h t a đ Oxy, hãy vi t PT đư ng th ng đi qua đi m A(1,-2) và t o v i 2 tr c t a đ m t tam giác có di n tích b ng 4 2. Trong không gian v i h t a đ Oxyz cho các đi m và m t ph ng . L p PT m t c u đi qua các đi m A,B , có tâm thu c m t ph ng Oxy và ti p xúc v i mf (P) . Câu VII : (1 đi m) : Khai tri n đa th c ta có Tìm h s Page 1
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản