Đề thi thử đại học môn toán của trường THPT Đào Duy Từ

Chia sẻ: vuthuong0000

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn toán học - Đề thi thử đại học môn toán năn 2008 của trường THPT Đào Duy Từ.

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn toán của trường THPT Đào Duy Từ

 

  1. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 3, 2008-2009 TTPT ĐÀO DUY TỪ Môn: Toán, khối D. Thời gian: 180 phút, không kể thời gian phát đề. -------------------- * * *------------------- mx 2  (2  4m) x  4m  1 Câu I. Cho hàm số y  , (m là tham số). x 1 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 1. 2. Tìm m để hàm số có cực trị sao cho hai giá trị cực trị trái dấu. Câu II. 1. Tìm a để hệ phương trình sau có bốn nghiệm phân biệt 2a ( x 2  2 x )  ( a  1) y  1  3a   (a  2)( x 2  2 x)  a y  3a  2  2. Cho phương trình: (2 sinx – 1)(2 cos2x + 2 sinx + a) = 3 – 4 cos2x. a. Giải phương trình khi a = 1. b. Tìm a để phương trình có đúng hai nghiệm thuộc đoạn [0;  ]. Câu III. Tìm nguyên hàm của hàm số: 1 f ( x)  . sin x cos 5 x 3 Câu IV. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a. Gọi G là trọng a3 tâm của tam giác SAC và khoảng cách từ G đến mặt bên SCD bằng . Tính 6 khoảng cách từ tâm O của đáy đến mặt bên SCD và thể tích khối chóp S.ABCD. Câu V. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm F(1, 0) và điểm thay đổi M(-1,m) với m  R. 1. Với mỗi giá trị của m, h ãy vi ết phương trình đường trung trực (  ) c ủa đoạn FM. Tìm những điểm trong mặt phẳng Oxy không thuộc đường thẳng (  ) nào. 2. Chứng minh rằng đường thẳng (  ) luôn luôn tiếp xúc với một parabol cố định khi m thay đổi. Câu VI. Xác định hệ số của x4 trong khai triển (1 + 2x + 3x2)10. --------------------- Giám thị coi thi không giải thích gì thêm ------------------------
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản