Đề thi thử đại học môn Toán năm 2008-2009 (THPT Trung Giả)

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
92
lượt xem
20
download

Đề thi thử đại học môn Toán năm 2008-2009 (THPT Trung Giả)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn toán năm 2008-2009 (thpt trung giả)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn Toán năm 2008-2009 (THPT Trung Giả)

  1. TRƯ NG THPT TRUNG GIÃ Đ THI TH Đ I H C MÔN TOÁN NĂM H C 2008 - 2009 Th i gian làm bài:180 phút Câu 1 Cho hàm s : y = x − 3 x − m + 5m (Cm). 3 2 2 1) Kh o sát s bi n thiên và v đ th (C1) khi m = 1. 2) Tìm m đ đ th (Cm) luôn c t đư ng th ng y = -4 t i 3 đi m phân bi t. Câu 2 Gi i các phương trình sau: sin 2 x 1) (1 + tan x)(2 sin x − cos x + cos 3 x) = − 2 sin x. tan x . cos x 2) log3 ( x − x 2 − 1).log 4 ( x + x 2 − 1) = log16 x − x 2 − 1 . Câu 3 π 4 cos 2 x 1) Tính tích phân: ∫ (sin x − cos x + 2) 3 dx . 0 2) Gi i b t phương trình: x − 2 x − 1 − ( x − 1) x + x2 − x ≥ 0 . Câu 4  x = 3t  1) Cho đư ng th ng d :  y = −7 + 5t và M(2; -1; 3). Tìm to đ c a đi m M’ là đ i x ng c a  z = 2 + 2t  đi m M qua đư ng th ng d. 2) Trong không gian v i h tr c to đ Oxyz. Cho ba đi m A(a; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c) v i a, b, c là ba s dương thay đ i và luôn tho mãn: a2 + b2 + c2 = 9. L p phương trình m t ph ng (ABC) bi t kho ng cách t đi m I(a, b, c) đ n m t ph ng (ABC) là l n nh t. 4 Câu5 Cho x, y, z tho mãn: x ( x − 1) + 2 y ( 2 y − 1) + 3 z (3 z − 1) ≤ . Tìm giá tr l n nh t, giá 3 tr nh nh t c a bi u th c: P = x + 2y + 3z.
Đồng bộ tài khoản