Đề thi thử đại học môn Toán năm 2008 (Đề số 1)

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
69
lượt xem
12
download

Đề thi thử đại học môn Toán năm 2008 (Đề số 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn toán năm 2008 (đề số 1)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn Toán năm 2008 (Đề số 1)

  1. ÔN THI ĐH Đ THI TUY N SINH Đ I H C NĂM 2008 Đ D ĐOÁN Môn thi: TOÁN S 1 Th i gian làm bài: 180 phút, không k th i gian phát đ . PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH. x 2 + ( m − 1) x − 2m Câu I (2 đi m). Cho hàm s y= (1) (m là tham s ) có đ th là (Cm). x −1 1. Kh o sát s bi n thiên và v đ th (C) c a hàm s (1) v i m = -1. 2. Xác đ nh t p h p các giá tr c a tham s m đ đ th hàm s (1) có c c đ i, c c ti u đ ng th i đi m c c ti u c a (Cm) thu c đư ng th ng x – y – 2 = 0. Câu II (2 đi m). 1. Gi i phương trình: 2( sin3 x + cos3 x ) =1+ sin x + cos x + sin2x . 2. Gi i b t phương trình: x + 3 − 5x − 1 > x − 1 . Câu III (2 đi m). x −3 y −4 z −6 Trong không gian v i h to đ Oxyz cho hai đư ng th ng: ( d) : = = , 1 3 2 x +1 y + 4 z − 5 (d ') : = = và m t ph ng (P): x + 4y + z + 1 = 0. 2 1 −2 1. Vi t phương trình m t ph ng (Q) ch a đư ng th ng (d’) và song song v i đư ng th ng (d). 2. L p phương trình m t c u có tâm I là giao đi m c a (d) và (P), có bán kính là kho ng cách gi a (d) và (d’). Câu IV (2 đi m). e ln 3 x 1. Tính tích phân: I =∫ dx . 1 x (ln 2 x + 1) 2. Cho các s th c x, y, z không âm, tho mãn x + y + z = 1. Tìm giá tr nh nh t c a bi u th c: M = x 2 + y 2 + z 2 + xyz . PH N T CH N: Thí sinh ch n m t trong hai câu V.a ho c V.b Câu V.a. Theo chương trình THPT không phân ban (2 đi m) 1. Trong m t ph ng v i h to đ Oxy cho tam giác ABC có đ nh A thu c đư ng th ng (d): x - 4y – 2 = 0, c nh BC song song v i (d). Phương trình đư ng cao BH: x + y – 3 = 0 và trung đi m c a c nh AC là M(1;1). L p phương trình các c nh c a tam giác đó. 2. Cho n nguyên dương. Tính t ng sau, v i C nk là s t h p ch p k c a n ph n t . 2 2 − 1 1 23 − 1 2 2n +1 − 1 n T =C + 0 Cn + C n + ... + Cn . n +1 n 2 3 Câu V.b. Theo chương trình THPT phân ban thí đi m (2 đi m) 7 1. Gi i phương trình: log x 2 − log 4 x + = 0. 6 2. Cho hình l p phương ABCD.A’B’C’D’ c nh a. G i M là đi m trên c nh AB sao cho AM=2MB. M t ph ng qua M và ch a đư ng th ng A’C’ chia kh i l p phương thành hai kh i đa di n. Tính t s th tích c a hai kh i đa di n đó. H và tên thí sinh…………………………. S báo danh…………………………… Cán b coi thi không gi i thích gì thêm. ……………………………… TMT…26/6/2008.
Đồng bộ tài khoản