ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC –NĂM HỌC : 2009-2010

Chia sẻ: tranbaoquyen

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC –NĂM HỌC : 2009-2010 MÔN : TOÁN-TG : 180 PHÚT(Không kể thời gian phát đề)

Nội dung Text: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC –NĂM HỌC : 2009-2010

Trường THPT ngọc hồi. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC –NĂM HỌC : 2009-2010
MÔN : TOÁN-TG : 180 PHÚT(Không kể thời gian phát đề)

Câu I (2 điểm)
mx 2 + ( 3m 2 − 2 ) x − 2
(1) , với m là tham số thực.
Cho hàm số y=
x + 3m
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m =1.
2. Tìm các giá trị của m để góc giữa hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số (1) bằng 45o.
Câu II (2 điểm)

⎛ ⎞
1 1
1. Giải phương trình sin x + ⎛ 3π ⎞ = 4sin ⎜ 4 − x ⎟
⎝ ⎠
sin x − ⎜ ⎟
2⎠

⎧2 5
⎪ x + y + x y + xy + xy = − 4
3 2

2. Giải hệ phương trình ⎨ 4 2
⎪ x + y + xy (1 + 2x ) = − 5

⎩ 4
Câu III.(2điểm)
Cho phương trình : x2 + y2 - 2mx – 2(m-1)y = 0 (1).
a,CMR với mọi m phương trình (1) đều biểu thị cho một đường tròn. Tìm bán kính nhỏ
nhất của đường tròn đó.
b,Tìm tập hợp tâm các đường tròn (1) khi m thay đổi.
c,CMR các đường tròn (1) đi qua hai điểm cố định .
d,Tìm m để đường tròn (1) tiếp xúc với đường thẳng x + y-1 = 0.
CâuIV.(2điểm)
x2
1.Giải phương trình : 1 - = cosx
2
x3 y3 z 3 x2 y 2 z 2
2.Cho x,y,z>0 . CMR : .
+ + ≥ + +
y3 z 3 x3 y 2 z 2 x2
CâuV.(2điểm)
π
4
6
1. Tính tích phân I = ∫ tan x
dx
cos2x
0

2. Giải phương trình log2x – 1(2x2 + x – 1) + logx+ 1(2x – 1)2 = 4.
3. Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông, AB = BC = a, cạnh
bên AA’ = a 2 . Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Tính theo a thể tích của khối lăng trụ
ABC.A’B’C’ và khoảng cách giữa hai đường thẳng AM, B’C.
⎧ x = 5 + 2t
4.Tìm điểm đối xứng của A(5;-2;-10) đối với đường thẳng d: ⎪ y = 2 + 3t , t tham số.

⎪z = 6 + t

Hết.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản