Đề thi thử đại học số 3 môn Toán

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
125
lượt xem
18
download

Đề thi thử đại học số 3 môn Toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học số 3 môn toán', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học số 3 môn Toán

  1. Đ THI TH Đ IH CL N3 Th i gian : 180 phút I.PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH x −1 Câu I . ( 2 đi m ) Cho hàm s y = x +1 1. Kh o sát hàm s và v đ th (C) 2. M t nhánh c a đ th (C) c t Ox,Oy l n lư t t i A,B . Tìm trên nhánh còn l i đi m 9 M sao cho S ∆MAB = 2 Câu II.( 2 đi m ) 1. Gi i phương trình : cos x ( 2sin 2 x + 2sin x + 1) = 2 cos 3 x + s inx + 1  33 x +1 + 5.8 y − 2 y +1.3x = 6 2. Gi i h :   2.27 x + 3.8 y + 3x +1.2 y = 8 π 6 sin 3 xdx Câu III. ( 1 đi m )Tính tích phân : ∫ 3sin 4x − sin 6x − 3sin 2x 0 Câu IV .( 1 đi m ) M t hình tr n i ti p m t hình c u , t s gi a di n tích toàn ph n c a hình tr và di n tích hình c u là m . Xác đ nh t s gi a bán kính đáy hình tr và bán kính hình c u đ m l n nh t. Câu V .( 1 đi m ) Cho x,y,z là các s dương th a mãn : x 2 + y 2 + z 2 ≥ 12 . Tìm giá tr nh nh t c a x6 y6 z6 S= + + xy + 2 1 + z 3 yz + 2 1 + x 3 zx + 2 1 + y3 II.PH N DÀNH RIÊNG CHO CÁC THÍ SINH 1.Theo chương trình chu n Câu VI.a .( 2 đi m ) 1. Cho A(2;1) , B(0;1) , C(3;5) , D(-3;-1). Vi t phương trình các c nh hình vuông có hai c nh song song và đi qua A và C , hai c nh còn l i đi qua B và D 2. Vi t phương trình đư ng th ng d qua M(1;0; 3 ) c t và t o v i Ox góc 450 Câu VII.a.( 1 đi m ) Cho n là s nguyên dương . Ch ng minh r ng : 1 1 1 1 1 + 2 + ... + n +1 < C 2009 C 2009 C 2009+ n 2007 2.Theo chương trình nâng cao Câu VI.b. ( 2 đi m) Giáo viên :Nguy n Minh Nhiên – ĐT: 0976566882
  2. x 2 y2 1. Cho ( P ) : y = x 2 − 2x − 3 ; ( E ) : + = 1 , Ch ng minh (P) c t (E) t i 4 đi m phân bi t 16 9 và vi t phương trình đư ng tròn đi qua 4 đi m đó. 2. Tìm t a đ các đ nh hình vuông OABC bi t m t đư ng chéo c a hình vuông có x phương trình x − 1 = y + 2 = −1 Câu VII.b.( 1 đi m ) Ch ng minh r ng v i m i n nguyên dương : 2 C1n + 22 C n + ... + 2n C n ≤ n ( 5n − 1) 2 n Giáo viên :Nguy n Minh Nhiên – ĐT: 0976566882

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản