Đề thi thử Đại học Toán khối D (2010-2011)

Chia sẻ: haimathlx

Đề thi chính thức của Sở giáo dục đào tạo Vĩnh Phúc năm học 2010-2011 trong kỳ thi thử đại học lần I môn Toán khối D. Thời gian làm bài 180 phút. Mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung Text: Đề thi thử Đại học Toán khối D (2010-2011)

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
http://www.violet.vn/haimathlx THPT Lê Xoay


SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC Lần I
NĂM HỌC 2010 – 2011
MÔN TOÁN –Khối D
-----------------------
Đ ề chính thức Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
( ĐỀ CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT LÊ XOAY)

2x  1
Câu I. Cho hàm số: y  (C)
x 1
1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (C).
2. Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến cắt trục Ox, Oy lần lượt tại A, B sao
cho: OA = OB.
Câu II
 x 2  2y 2  xy  2y
1 . Giải hệ phương trình:  3 2 2 2
 2x  3xy  2y  3x y
2 . Giải phương trình: 2sin 2 x  sin 2x  sin x  cos x  1  0
Câu III
1. Tìm hệ số của x8 trong khai triển ( x 2  2) n biết rằng : An  8Cn  Cn  49, ( n  N *)
3 2 12 . Giải phương trình: 3x 1  9 x  x  1.
tam giác cân có đỉnh là giao của d1 và d2.
Câu IV
1. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông với AB = BC = a, AA '  a 2.
 1 
 
M là điểm trên AA’ sao cho: AM  AA '. Tính thể tích của khối tứ diện MA’BC’.
3
2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho 3 đường thẳng: d1: 2x + y – 3 = 0; d2: 3x + 4y + 5 = 0
và d3: 4x + 3y + 2 = 0.
a. Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc d 1 và tiếp xúc với d 2 và d3.

  
b. Tìm tọa độ điểm M thuộc d 1 và điểm N thuộc d 2 sao cho: OM  4ON  0.
Câu V. Cho các số thực x, y thay đổi sao cho: x + y = 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
P(x, y)  (x 3  2)(y 3  2)


Ngày 17 – 01 – 2011.
---------------------Hết-------------------
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Sưu tầm: Nguyễn Minh Hải
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản