Đè thi thử ĐH môn Sinh học năm 2013 - Mã đề 132

Chia sẻ: balome

SỞ GIÁO D C - ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT TRỰC NINH B (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN II NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn thi: Sinh học Thời gian làm bài: 90 phút; Mã đề thi 132 số 3 phân li bình thường thì cơ thể có kiểu gen Aabb giảm phân sẽ tạo ra các loại giao tử là: A.AAb; aab; b; ab. B. Aab; b; Ab; ab. C.AAbb. D.Abb; abb; Ab; ab. A B C Câu 9:Ở người tinhs trạng nhóm máu ABO do một gen có ba alen quy định I , I ,...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản