Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ THPT Đồng Lộc

Chia sẻ: Trần Bá Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
48
lượt xem
7
download

Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ THPT Đồng Lộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập đề thi thử ĐHCĐ môn hóa các nhằm giúp các bạn ôn thi luyện thi toán quốc tế, các bạn có thể đào sâu kiến thức của mình về toán học, giúp các bạn có cái nhìn sâu hơn về các dạng toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ THPT Đồng Lộc

  1. Mã đề: 161 Câu 1. A. B. C. D. Câu 2. A. B. C. D. Câu 3. A. B. C. D. Câu 4. A. B. C. D. Câu 5. A. B. C. D. Câu 6. A. B. C. D. Câu 7. A. B. C. D. Câu 8. A. B. C. D. Câu 9. A. B. C. D. Câu 10. A. B. C. D. Câu 11. A. B. C. D. Câu 12. A. B. C. D. Câu 13. A. B. C. D. Mã đề 161
  2. Câu 14. A. B. C. D. Câu 15. tO → A. B. C. D. Câu 16. A. B. C. D. Câu 17. A. B. C. D. Câu 18. A. B. C. D. Câu 19. Cho luồng khí H2 đi qua 14,4gam MO (M là kim loại) nung nóng thu được 12,8gam hỗn hợp rắn X. Cho hỗn hợp X tan hết trong dung dịch HNO3 dư, sản phẩm khử thu được là 4,48 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y(gồm NO và NO2). Tỉ khối của Y so với H2 là 19. Công thức phân tử của MO là A. ZnO. B. CuO. C. FeO. D. MgO. Câu 20. A. B. C. D. Câu 21. A. B. C. D. Câu 22. A. B. C. D. Câu 23. A. B. C. D. Câu 24. A. B. C. D. Câu 25. A. B. C. D. Câu 26. A. B. C. D. Câu 27. A. B. C. D. Câu 28. A. B. C. D. Câu 29. Trang 2/5-Mã đề 161
  3. A. B. C. D. Câu 30. A. B. C. D. Câu 31. A. B. C. D. Câu 32. A. B. C. D. Câu 33. A. B. C. D. Câu 34. A. B. C. D. Câu 35. A. B. C. D. Câu 36. A. B. C. D. Câu 37. A. B. C. D. Câu 38. A. B. C. D. Câu 39. A. B. C. D. Câu 40. A. B. C. D. Câu 41. A. B. C. D. Câu 42. A. B. C. D. Trang 3/5-Mã đề 161
  4. Câu 43. A. B. C. D. Câu 44. A. B. C. D. Câu 45. A. B. C. D. Câu 46. A. B. C. D. Câu 47. A. B. C. D. Câu 48. A. B. C. D. Câu 49. A. B. C. D. Câu 50. A. B. C. D. Câu 51. A. B. C. D. Câu 52. A. B. C. D. Câu 53. A. B. C. D. Câu 54. A. B. C. D. Câu 55. O2 ,t o HCN H3O CH2 CH2        B D E PdCl2 ,CuCl2 Trang 4/5-Mã đề 161
  5. A. B. C. D. Câu 56. A. B. C. D. Câu 57. A. B. C. D. Câu 58. A. B. C. D. Câu 59. A. B. C. D. Câu 60. A. B. C. D. Trang 5/5-Mã đề 161
Đồng bộ tài khoản