Đề thi thực hành quản trị mạng

Chia sẻ: TRẨN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
231
lượt xem
92
download

Đề thi thực hành quản trị mạng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu bổ ích dành cho các bạn sinh viên tham khảo về môn quản trị mạng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thực hành quản trị mạng

  1. Đề Thi Thực Hành Lớp NF 09 Đề 3: Thiết kế ,xây dựng một mạng cho một công ty có : • 3 chi nhánh ở 3 miền Bắc ,Trung,Nam • Mỗi chi nhánh có một mạng LAN trong đó chi nhánh miền Bắc có: 6PC,Trung có: 5 PC,Nam có 7 PC • Net ID của các chi nhánh Bắc,Trung,Nam lần lược là : 40.40.110.32,172.16.70.32,192.168.1.32 • Subnet mask của các chi nhánh trên đều là : 255.255.255.240 Yêu cầu: 1. Tính địa chỉ IP cho các PCs ở các chi nhánh Bắc,Trung ,Nam 2. Vẽ sơ đồ và ghi chú các thiết bị cần dùng để xây dựng mạng LAN cho các chi nhánh Bắc,Trung,Nam 3. Nếu chi nhánh miền Nam tăng số PC lên 10 PC thì NetID và Subnet trên có đáp ứng đủ yêu cầu không? Giải thích 4. Vẽ sơ đồ và ghi chú các thiết bị cần dùng thêm để nối 3 chi nhánh nếu dùng circuit switched(nối qua PSTN) 5. Thực hiện bấm cáp thẳng và cài đặt mạng,Thực hiện bấm cáp chéo nối 2 PC -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Đề 1: Thiết kế ,xây dựng một mạng cho một công ty có : • 3 chi nhánh ở 3 miền Bắc ,Trung,Nam • Mỗi chi nhánh có một mạng LAN trong đó chi nhánh miền Bắc có: 6PC,Trung có: 5 PC,Nam có 7 PC • Net ID của các chi nhánh Bắc,Trung,Nam lần lược là : 110.110.10.32,172.16.70.32,192.168.1.32 • Subnet mask của các chi nhánh trên đều là : 255.255.255.240 Yêu cầu: 1. Tính địa chỉ IP cho các PCs ở các chi nhánh Bắc,Trung ,Nam 2 Vẽ sơ đồ và ghi chú các thiết bị cần dùng để xây dựng mạng LAN cho các chi nhánh Bắc,Trung,Nam 3 Nếu chi nhánh miền Bắc tăng số PC lên 20 PC thì NetID và Subnet trên có đáp ứng đủ yêu cầu không?Giải thích 4 Vẽ sơ đồ và ghi chú các thiết bị cần dùng thêm để nối 3 chi nhánh nếu công ty dùng dịch vụ circuit switched 5 Thực hiện bấm cáp thẳng và cài đặt mạng,Thực hiện bấm cáp chéo nối 2 PC -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Đề 2: Thiết kế ,xây dựng một mạng cho một công ty có : • 3 chi nhánh ở 3 miền Bắc ,Trung,Nam • Mỗi chi nhánh có một mạng LAN trong đó chi nhánh miền Bắc có: 6PC,Trung có: 5 PC,Nam có 7 PC • Net ID của các chi nhánh Bắc,Trung,Nam lần lược là : 210.110.10.32,172.16.70.32,192.168.1.32 • Subnet mask của các chi nhánh trên đều là : 255.255.255.240 Yêu cầu: 1. Tính địa chỉ IP cho các PCs ở các chi nhánh Bắc,Trung ,Nam 2. Vẽ sơ đồ và ghi chú các thiết bị cần dùng để xây dựng mạng LAN cho các chi nhánh Bắc,Trung,Nam 3. Nếu chi nhánh miền Nam tăng số PC lên 18 PC thì NetID và Subnet trên có đáp ứng đủ yêu cầu không?Giải thích 4. Vẽ sơ đồ và ghi chú các thiết bị cần dùng thêm để nối 3 chi nhánh nếu công ty thuê dịch vụ leased line. 5. Thực hiện bấm cáp thẳng và cài đặt mạng,Thực hiện bấm cáp chéo nối 2 PC ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Đề 4: Thiết kế ,xây dựng một mạng cho một công ty có : • 3 chi nhánh ở 3 miền Bắc ,Trung,Nam
  2. • Mỗi chi nhánh có một mạng LAN trong đó chi nhánh miền Bắc có: 6PC,Trung có: 5 PC,Nam có 7 PC • Net ID của các chi nhánh Bắc,Trung,Nam lần lược là :120.210.10.32,172.16.70.32,192.168.1.32 • Subnet mask của các chi nhánh trên đều là : 255.255.255.240 Yêu cầu: 1. Tính địa chỉ IP cho các PCs ở các chi nhánh Bắc,Trung ,Nam 2. Vẽ sơ đồ và ghi chú các thiết bị cần dùng để xây dựng mạng LAN cho các chi nhánh Bắc,Trung,Nam 3. Nếu chi nhánh miền Nam tăng số PC lên 14 PC thì NetID và Subnet trên có đáp ứng đủ yêu cầu không?Giải thích 4. Vẽ sơ đồ và ghi chú các thiết bị cần dùng thêm để nối 3 chi nhánh nếu công ty thuê dịch vụ leased line. 5. Thực hiện bấm cáp thẳng và cài đặt mạng,Thực hiện bấm cáp chéo nối 2 PC

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản