Đề thi tin học ứng dụng

Chia sẻ: trancongdoat

1 Để canh giữa cho một đoạn văn, ta nhấn: (A) Ctrl+C (B) Ctrl+E (C) Ctrl+L (D) Ctrl+R 2 Số 11010101 trong hệ nhị phân bằng bao nhiêu trong hệ thập phân: (A) 207 (B) 213 (C) 205 (D) 218

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản