Đề thi tin học văn phòng - Tỉnh ĐakNong'

Chia sẻ: mayin_123

Đề thi tin học văn phòng tỉnh ĐakNong bao gồm những kiến thức cở bản về soạn thảo văn bản, thao tác vi tính, hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, tạo cây thơ mục, lưu trữ dữ liêu. Mời quý thấy cô cùng các bạn tham khảo đề thi.

Nội dung Text: Đề thi tin học văn phòng - Tỉnh ĐakNong'

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2010-2011
TỈNH ĐĂKNÔNG CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
---o0o--- Khóa ngày 30/10/2010
ĐỀ CHÍNH THỨC
MÔN THI: TIN HỌC VĂN PHỊNG
PHẦN: LÝ THUYẾT
Thời gian lm bi 45 pht (không kể thời gian giao đề)

PHẦN WINDOWS: (4 điểm)
Cu 1: Hy nu chức năng của cc lệnh sau:
- Start  Shut Down (Turn off Computer)
- Start  Search
- Start  My Recent Documents
- File  Exit
Cu 2: Chức năng của cc biểu tượng:
- Trn Desktop, biểu tượng có chức năng chứa các File đ xĩa gọi l gì?
- Trn Desktop, biểu tượng có chức năng truy cập Internet của hệ thống Windows
gọi là gì?
Câu 3: Nêu chức năng của các lệnh hoặc tổ hợp phím khi làm việc với tệp và thư mục:
- File  New  Folder
- File  Rename
- Ctrl + C
- Ctrl + V
PHẦN MICROSOFT WORD: (3 điểm)
Cu 1: Nu chức năng của cc lệnh sau:
- InsertPictureClip Art
- FileSave
- FileNew
- FileOpen
- FilePage Setup
- InsertSymbol
- ViewRuler
- FormatColumn
Cu 2: Nu chức năng của cc tổ hợp phím:
- Shift+F3
- Ctrl+A
- Ctrl+S
- Ctrl+Z
PHẦN MICROSOFT EXCEL: (3 điểm)
Cu 1: Nu chức năng của cc lệnh:
- Insert  Function
- Format  Cells  Font
Cu 2: Cho biết kết quả của cc biểu thức sau:
- =SUM(30,10,2010)
- =AVERAGE(45,30,15)
- =IF(AVERAGE(30,10,2010)>=683,"Ln lớp","Ở lại lớp")
- =SUM(AVERAGE(3,10,47),MAX(30,10,2010),MIN(30,10,2010))
=== HẾT ===
SỞ GIO DỤC ĐÀO TẠO ĐĂK NƠNG
KỲ THI NGHỀ PHỔ THƠNG NĂM HỌC 2010-2011
KHĨA THI NGY:
30/10/2010 ĐỀ SỐ 1
=====================

ĐP N PHẦN LÝ THUYẾT
MÔN: TIN HỌC VĂN PHỊNG
KHỐI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG

PHẦN WINDOWS: (4 điểm)

CU NỘI DUNG ĐP N ĐIỂ
M
- Start  Shut Down (Turn off Thốt khỏi Windows
0.5
Computer)
1 - Start  Search Tìm kiếm trong Windows 0.5
- Start  My Recent Documents Mở một ti liệu mới mở gần đây 0.5
- File  Exit Để kết thúc chương trình 0.5
- Trn Destop, biểu tượng có chức Recycle Bin
0.5
năng chứa các File đ xĩa gọi l gì?
2 - Trn Desktop, biểu tượng có chức Internet Explore
năng truy cập Internet của hệ 0.5
thống Windows gọi là gì?
- File  New  Folder Tạo thư mục mới 0.25
- File  Rename Đổi tên tệp hoặc thư mục 0.25
3 - Crtl+C Sao chp tập tin v thư mục 0.25
- Ctrl+V Dn cc tập tin v thư mục vừa được
0.25
sao chp

PHẦN MICROSOFT WORD: (3 điểm)

CU NỘI DUNG ĐP N ĐIỂ
M
- InsertPictureClip Art Chn một hình ảnh cĩ sẵn trong bộ
0.25
ClipArt
- FileSave Lưu nội dung văn bản đang mở 0.25
- FileNew Mở một tệp văn bản mới 0.25
- FileOpen Mở một tệp đ cĩ 0.25
1 - FilePage Setup Dạng trang in 0.25
- InsertSymbol Chn kí tự đặc biệt 0.25
- ViewRuler Hiển thị thước trong Microsoft
0.25
Word
- FormatColumn Chia cột văn bản trong Microsoft
0.25
Word
- Shift+F3 Đổi chữ hoa thành chữ thường v
2 0.25
ngược lại
- Ctrl+A Đánh dấu toàn bộ tài liệu 0.25
- Ctrl+S Lưu nội dung văn bản đang mở 0.25
- Ctrl+Z Bỏ lệnh vừa thực hiện 0.25
PHẦN MICROSOFT EXCEL: (3 điểm)

CU NỘI DUNG ĐP N ĐIỂ
M
- Insert  Function Nhập (chn) hm bằng lệnh 0.5
1
- Format  Cells  Font Định dạng phơng chữ 0.5
- =SUM(30,10,2010) 2050 0.5
- =AVERAGE(45,30,15) 30 0.5
2 - =IF(AVERAGE(30,10,2010)>=683,"Ln lớp","Ở lại lớp") Ln lớp 0.5
- =SUM(AVERAGE(3,10,47),MAX(30,10,2010),MIN(30,10,2 2040
0.5
010))

Ghi ch: Đy l đp n chuẩn, nhưng nếu học sinh đưa ra lời giải khc nhưng hợp lý với cu hỏi vẫn
cho điểm tối đa.

=== HẾT ===
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản