Đề thi toán cao cấp - Đề 2

Chia sẻ: ngockien1004

Toán cao cấp là môn học Đại cương của khối kinh tế, các ngàng kỹ thuật. Môn này là 1 môn toán học, ứng dụng các phương pháp toán học trong phân tích kinh tế để sinh viên tiếp cận với phương pháp mô hình trong Kinh tế học thực chứng.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản