Đề thi Toán lớp 7 cuối năm tại trường Trung học cơ sở Lạng Sơn

Chia sẻ: datc2nt

Tài liệu tham khảo cho các em học sinh Trung học cơ sở

Nội dung Text: Đề thi Toán lớp 7 cuối năm tại trường Trung học cơ sở Lạng Sơn

Trường THCS Lạng sơn Ngày:…/……/…….
Lớp: 7… KÌ THI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM
Họ và tên:……………………

Đề ra:
I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn chữ cái trước kết quả đúng trong các câu sau:

x8
=
Câu 1: Cho tỉ lệ thức: thì : A. x = 0; B. x = 2; C. x = 3; D. x = 4
36
1 24 1
Câu 2: Cho các đa thức: 1 .2x2y4 ; 2 . 4x4y8; 3. xy; 4. xy
4 4
trong các đơn thức trên , các đơn thức đồng dạng là:
A. 1 và 2 ; B. 1 và 3 C. 3 và 4
Câu 3: Trực tâm của tam giác là giao điểm của :
A. Ba đường trung tuyến; B. Ba đường trung trực; C. Ba đường cao.
II. Tự luận:

Bài 1: Tính tổng các đa thức:
a. (2x2 + 5x -4) + (2x2-5x+4) b.(6x4-3x2-5)-(5x4-3x3+2x2-7)
Bài 2: Tìm x , biết : a. |x|=5; b. |x+1|=0; c. |x+1|=-1; d. |x+1|=2
Bài 3: Cho điểm M nằm trong góc xOy khác góc vuông. Qua điểm M vẽ đường thẳng a
vuông Ox tại P,căt Oy tại Q và đưòng thẳng b vuông góc với Oy tại R cắt Ox tại
S.Chứng minh rằng : OM ⊥ SQ.
Bài 4: Cho tam giác ABC,các tia phân giác góc B,C cắt nhau tại O. Từ A vẽ một đường
thẳng vuông góc với OA cắt tia BO và CO lần lượt tại M và N. Chứng minh rằng: BM ⊥
BN
                                       ®¸p ¸n vµ biÓu 
®iÓm:

I. Trắc nghiệm:(3 điểm )
Khoanh tròn chữ cái trước kết quả đúng trong các câu sau:
Câu 1: Chon D
Câu 2: Chọn B
Câu 3: Chọn C:Trực tâm của tam giác là giao điểm của ba đường cao.
II. Tự luận:

Bài 1: Tính tổng các đa thức: (3 điểm)
a.4x2 (0,5 đ)
b.x4 + 3x3 - 3x2-2x2 + 2 (0,5 đ)
Bài 2: Tìm x , biết : a. |x|=5 => x = 5 và x = -5 (0,5 đ)
b. |x+1|=0 => x = -1 (0,5 đ)
c. |x+1|=-1 => x = O (0,5 đ)
d. |x+1|=2 => x = -3 và x = 1. (0,5 đ)


x
Bài 3: (2 điểm) S
-Vẽ hình đúng, ghi GT,KL chính xác(0,5 điểm) P

-Chứng minh đúng (1,5 điểm)
M
Tam giác OSQ có SR ⊥ Oy và PQ ⊥ Ox
nên M là trực tâm => OM ⊥ SQ O y
Q
R
Bài 4: (2 điểm)
-Vẽ hình đúng, ghi GT,KL chính xác(0,5 điểm) M
A
-Chứng minh đúng (1,5 điểm) N
Do BM và CN đều là tia phân giác của
O
tam giác ABC nên AO cũng là tia phân
giác, theo bài ra thì AO ⊥ AN. Từ đó C
B
suy ra AN là tia phân giác ngoài tại A
của tamgiác ABC, từ đó suy ra BN cũng
là tia phân giác =>BN ⊥ BM (đpcm)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản