Đề thi Toán lớp 7 cuối năm tại trường Trung học cơ sở Lạng Sơn

Chia sẻ: datc2nt

Tài liệu tham khảo cho các em học sinh Trung học cơ sở

Nội dung Text: Đề thi Toán lớp 7 cuối năm tại trường Trung học cơ sở Lạng Sơn

 

  1. Trường THCS Lạng sơn Ngày:…/……/……. Lớp: 7… KÌ THI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM Họ và tên:…………………… Đề ra: I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn chữ cái trước kết quả đúng trong các câu sau: x8 = Câu 1: Cho tỉ lệ thức: thì : A. x = 0; B. x = 2; C. x = 3; D. x = 4 36 1 24 1 Câu 2: Cho các đa thức: 1 .2x2y4 ; 2 . 4x4y8; 3. xy; 4. xy 4 4 trong các đơn thức trên , các đơn thức đồng dạng là: A. 1 và 2 ; B. 1 và 3 C. 3 và 4 Câu 3: Trực tâm của tam giác là giao điểm của : A. Ba đường trung tuyến; B. Ba đường trung trực; C. Ba đường cao. II. Tự luận: Bài 1: Tính tổng các đa thức: a. (2x2 + 5x -4) + (2x2-5x+4) b.(6x4-3x2-5)-(5x4-3x3+2x2-7) Bài 2: Tìm x , biết : a. |x|=5; b. |x+1|=0; c. |x+1|=-1; d. |x+1|=2 Bài 3: Cho điểm M nằm trong góc xOy khác góc vuông. Qua điểm M vẽ đường thẳng a vuông Ox tại P,căt Oy tại Q và đưòng thẳng b vuông góc với Oy tại R cắt Ox tại S.Chứng minh rằng : OM ⊥ SQ. Bài 4: Cho tam giác ABC,các tia phân giác góc B,C cắt nhau tại O. Từ A vẽ một đường thẳng vuông góc với OA cắt tia BO và CO lần lượt tại M và N. Chứng minh rằng: BM ⊥ BN
  2.                                        ®¸p ¸n vµ biÓu  ®iÓm: I. Trắc nghiệm:(3 điểm ) Khoanh tròn chữ cái trước kết quả đúng trong các câu sau: Câu 1: Chon D Câu 2: Chọn B Câu 3: Chọn C:Trực tâm của tam giác là giao điểm của ba đường cao. II. Tự luận: Bài 1: Tính tổng các đa thức: (3 điểm) a.4x2 (0,5 đ) b.x4 + 3x3 - 3x2-2x2 + 2 (0,5 đ) Bài 2: Tìm x , biết : a. |x|=5 => x = 5 và x = -5 (0,5 đ) b. |x+1|=0 => x = -1 (0,5 đ) c. |x+1|=-1 => x = O (0,5 đ) d. |x+1|=2 => x = -3 và x = 1. (0,5 đ) x Bài 3: (2 điểm) S -Vẽ hình đúng, ghi GT,KL chính xác(0,5 điểm) P -Chứng minh đúng (1,5 điểm) M Tam giác OSQ có SR ⊥ Oy và PQ ⊥ Ox nên M là trực tâm => OM ⊥ SQ O y Q R Bài 4: (2 điểm) -Vẽ hình đúng, ghi GT,KL chính xác(0,5 điểm) M A -Chứng minh đúng (1,5 điểm) N Do BM và CN đều là tia phân giác của O tam giác ABC nên AO cũng là tia phân giác, theo bài ra thì AO ⊥ AN. Từ đó C B suy ra AN là tia phân giác ngoài tại A của tamgiác ABC, từ đó suy ra BN cũng là tia phân giác =>BN ⊥ BM (đpcm)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản