Đề thi toán trên máy tính

Chia sẻ: Thachanh Anh | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:3

0
52
lượt xem
11
download

Đề thi toán trên máy tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi toán trên máy tính', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi toán trên máy tính

  1. ĐỀ 1 Nhập chính xác số liệu 10 quan sát sau, nếu sai sót sẽ sai toàn bộ về sau X7655543221 Y 10 12 13 14 16 16 17 18 19 20 Kiểm tra số liệu đã nhập, thực hiện yêu cầu vè điền kết quả sau dấu “=”(chính xác và không làm tròn số).Cho α = 5% Tạo các biến mới : INPT là biến hệ số chặn X2 là bình phương của X D = 1 nếu X nhận giá trị chẵn, D = 0 nếu X lẻ Y1 là biến trễ của Y Z là (Y – X)2 X3 là 2X2 + 4 X4 là căn bậc 2 của X LX và LY là Ln(X) và Ln(Y) 1.Hệ số biến thiên của X = 0.48591 Hệ số nhọn của Y = - 0.26659 2.Hệ số tương quan giữa X và Y = - 0.9629 Hệ số tương qua giữa LX và LY = - 0.87270 Hồi quy Y theo X có hệ số chặn 3.ước lượng của hệ số chặn = 21.8529 Tổng bình phương của các phần dư = 6.7353 Hồi quy LY theo LX có hệ số chặn. Ghi lại phần dư và ký hiệu là E và t ạo biến E2=E2 4.Hệ số xác định = 0.76160 Thống kê F trong kiểm định tự tương quan = 1.4349 Phần dư của quan sát thứ 5 = 0.16674 Hồi quy E2 theo LX có hệ số chặn ( mô hình ) Mô hình có ý nghĩa không? ( Có / Không) Hồi quy Y theo X2 và D có hệ số chặn 5.Dạng hàm hồi quy có đúng không? ( Có / Không) Độ lệch chuẩn của hồi quy = 0.95039 Hồi quy Z theo X có hệ số chặn. Ghi lại giá trị ước lượng kí hiệu ZMU 6.Độ lệch chuẩn của ước lượng cảu hệ số chặn = 18.2348 Giá trị DW = 1.3872 Giá trị ước lượng thứ 10 = 332.5235 Tạo biến ZMU2 = ZMU2 , OLS mô hình: Z = ao + a1ZMU2 + u ước lượng của hệ số góc = 0.0029566 Hồi quy Y theo X3 và X4 có hệ số chặn ( mô hình (**) X4 có ý nghĩa không? ( Có / Không ) Kiểm tra đa cộng tuyến: Hồi quy X3 theo X4 có inpt Mô hình (**) có đa cộng tuyến không? ( Có / Không ) Hồi quy Y theo X có hệ số chặn bằng phương pháp Cochrane – Orcutt với giá trị t ự tương quan bậc 1 7.Số bước lặp = 32 8.ước lượng cho hệ số tự tương quan bậc 1 trong bước lặp cuối cùng = 0.90051
  2. Giá trị trung bình của biến phụ thuộc = 15.5 Hồi quy Y theo X và Y1 có hệ số chặn 9.Mô hình có tự tương quan không? ( Có / Không ) 10.Y1 có ý nghĩa không? ( Có / Không) ĐỀ 2 X 18 19 28 18 14 17 52 46 15 37 Y8637964593 Giá trị trung bình của X = 26.4 Giá trị trung bình của Y = 6 Hệ số tương quan giữa 2 biến X và Y = -0.72474 Hồi quy Y theo X có hế số chặn ( mô hình [1] ) bằng OLS ước lượng của hệ số góc = - 0.11844 Biến X có giải thích cho Y hay không? ( Có / Không ) Giá trị P-value vủa thống kê F trong kiểm định phù hợp hồi quy = 0.018 Hệ số xác định trong mô hình = 0.52525 Tổng bình phương các phần dư = 21.8384 Giá trị thống kê F trong mục D = 0.13131 Mô hình có phương sai sai số đồng đều không? ( Có / Không ) Thêm biến bình phương của X ( ký hiệu là X2), lập phương cảu X ( ký hiệu là X3) ( mô hình [2] ) Có nên bỏ biến X2 không? ( Có / Không ) Giá trị P-value của thống kê F trong kiểm định bỏ biến X2 =0.065 Độ lệch tiêu chuẩn ứng với 2 biến X2 và X3 của biến nào lớn hơn? độ lêch chuẩn đó là = 0.2503E-3 Ghi lại phần dư với quan sát thứ 6 cảu mô hình [2] = -1.2257 Hiệp phương sai của ước lượng 2 hệ số góc tương ứng X2, X3 = -0.6187E-5 ước lượng mô hình [2] bằng phương pháp corane_ocutt. Máy tính tự động tính Hệ số của biến X được ước lượng lại = -2.5866 Hệ số đó có ý nghĩa thống kê không ? ( Có / Không ) Giá trị thống kê DW khi đó = 1.7794 ước lượng cho hệ số AR(1) do máy tính ra = 0.21857 Với LY=Ln(Y), LX = Ln(X). Hồi quy mô hình LY theo LX có hệ số chặn được mô hình [3] Biến LX giải thích được bao nhiêu % sự biến động của biến LY = 59.906% Mô hình có dạng hàm đúng hay sai? (Đúng / Sai ) Giá trị phần dư thứ nhất của mô hình [3] = 0.17825 Hồi quy phần dư thu được từ mô hình [3] theo trễ một thời kỳ của nó có hệ số chặn được mô hình [4]: Hệ số góc trong mô hình [4] thu được = 0.064212 Có thể lấy ước lượng hệ số ρ trong cơ chế AR(1) = 0.13805 Tạo biến giả D = 1 với các quan sát có số thứ tự chẵn , D= 0 với các quan sát có số thứ tự lẻ . DX =D*X. Hồi quy mô hình tuyến tính Y phụ thuộc vào X, D, DX được mô hình [5]:
  3. Hồi quy Y phụ thuộc vào X có là đồng nhất không phân biệt thứ tự quan sát chẵn, lẻ không? ( Có / Không ). Giá trị F trong kiểm định Chow = 1.9259 ????

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản