Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề điện công nghiệp - Đề số 1

Chia sẻ: staronetrung

Tài liệu tham khảo Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề điện công nghiệp môn thi thực hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề điện công nghiệp - Đề số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ I (2007 - 2010)
NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
MÔN THI: THỰC HÀNH
Mã đề thi: TH ĐCN 01
Thời gian: 480 phút

A/ PHẦN I: MÔ TẢ KỸ THUẬT.
1. Mô tả kỹ thuật đề thi
Mô dun: 1 (70 điểm) Lắp mạch điện điều khiển động cơ KĐB 3 pha
roto lồng sóc 2 cấp tốc độ (Thay đổi tốc độ bằng phương pháp đổi nối Y
– YY)
Mạch động lực và mạch điều khiển bao gồm: Một động cơ điện KĐB
3 pha 2 cấp tốc độ được điều khiển tại một vị trí quay 2 tốc độ bằng 3 bộ
công tắc tơ ( CTT Y: lắp cho mạch động cơ chạy ở tốc độ thấp; CTT YY1 -
CTT YY2: lắp cho mạch động cơ chạy ở tốc độ cao) và nút ấn đơn D, Y ,
YY. Bảo vệ quá tải cho động cơ bằng rơ le nhiệt (RN)
Mạch có hệ thống đèn báo nguồn và báo chế độ làm việc của động cơ.
Đồng hồ Ampekế đo dòng điện làm việc của động cơ. Đồng hồ vônkế để
kiểm tra điện áp dây và điện áp pha qua công tắc chuyển mạch CMV.
* Sơ đồ nguyên lý được mô tả trên bản vẽ 1
* Sơ đồ bố trí thiết bị được mô tả trên bản vẽ 2
* Sơ đồ bố trí thiết bị và lắp ráp mạch điện được mô tả trên bản vẽ 3
* Sơ đồ bố trí thiết bị trên mặt tủ được mô tả trên bản vẽ 4
2. Yêu cầu kỹ thuật.
- Toàn bộ các điện thiết bị điện được cố định trên các thanh cài lắp trên
panel đặt trong tủ có kích thước thực tế, tủ đã được khoan lỗ sẵn.
- Đèn tín hiệu, V, A , CMV , nút ấn đơn D, Y , YY được lắp đặt trên
cánh tủ
- Thiết bị phải được lắp đặt đúng vị trí theo yêu cầu bản vẽ.
- Dây dẫn được sử dụng đúng kích thước?
- Dây dẫn trên panel được đặt trong các ống và máng nhựa theo yêu cầu
của bản vẽ.
- Dây dẫn trong tủ phải gọn và đẹp.
3. Quy trình thực hiện bài thi:
a. Đọc sơ đồ và lắp ráp mạch
b. Vận hành, quan sát và ghi nhận hiện tượng.

B/ PHẦN II: CÁC BẢN VẼ KỸ THUẬT
A C
B C 0
AT3 AT1
1 2
A
A
V A
CMV
MY
d
Y
1 7
rn
9
5
3 Y YY1
®Y
Yy1
Yy2 y
6


MYY
11
3 YY1 8
13
Y
YY1 YY2
T3
T1 T2 ®YY
RN RN
b1
A1
C1
Mạch điều
Z1
Y1 T4 T5 T6
khiển
x1

A2 B2 C2


Z2
Y2
x2 NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP
HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ
Người vẽ:
Mạch động Duyệt:
lự c SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ
Ngày tháng năm 2010 BV số: 01
AT1 AT2
RN
Y Y YY
Y
T1 T2 T3 CĐNGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP
HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ
Người vẽ:
Duyệt: SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT
BỊ TRONG TỦ
Ngày tháng năm 2010 BV số: 02
A B C 0AT1 AT2
D

R
Y


YY§Y

§YY
YY Y YY
T2 T
T1 3
T6T6
T4 T5
NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP
HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ
Người vẽ:
Duyệt: SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT
BỊ VÀ ĐI DÂY
Ngày tháng năm 2010 BV số:
v A
A
A

D

§Y
Y

Y §YY
Y
NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP ĐỀ THI TỐT NGHIỆP
HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ
Người vẽ:
Duyệt: SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT
BỊ TRÊN CÁNH TỦ
Ngày tháng năm 2010 BV số: 04
C/ PHẦN III: DANH MỤC THIẾT BỊ VẬT TƯ.
Nước
Tên vật tư Thông số KT
TT SX ĐV SL Ghi chú
Chiế
01 Ampe kế 0 - 50A Đài Loan c 03
Chiế
Hàn
Quốc
02 Áp tô mát 1 pha 1p-32A c 01 LS
Chiế
Hàn
Quốc
03 Áp tô mát 3 pha 3p-50A c 01 LS
Chiế
Hàn Yong
04 Cầu đấu 12 mắt Quốc
400V- 60A c 01 Sung
Chiế
05 Chuyển mạch vôn 380V Đài Loan c 01
Việt Chiế
06 Ổ cắm 250V - 15A Nam c 01 Sino
Chiế
Hàn
07 Công tắc tơ +RN Quốc
GMC - 40 c 03 LS
Việt
08 Dây đơn mềm 1 x 2.5mm2 Nam m 10 T. Phú
Việt
T. Phú
09 Dây đơn mềm 1 x 1mm2 Nam m 20
Chiế
Φ3 - 5.5
10 Đầu cốt Đài Loan c 40 Càng cua
Chiế
Φ16 - 5.5
11 Đầu cốt Đài Loan c 60 Càng cua
Chiế
12 Đèn báo pha Φ 22 3 mầ u
230V- 1W Đài Loan c 03
Đèn báo Y - YY .Φ Chiế
2 mầ u
13 22 230V- 1W Đài Loan c 02
Động cơ KĐB 3 pha 2 cấp tốc
Việt Chiế
độ
14 750W Nam c 01
Việt
Gen máng
15 30x30 Nam m 02
Việt
Gen ruột gà
Φ15
16 Nam m 01
Việt
Lạt buộc
Sợi
17 1x10mm Nam 05
Chiế Đỏ, vàng,
Hàn
18 Nút ấn 03
Quốc c xanh
Việt Chiế
Ốc M2
19 Nam c 20
Việt
Thanh cài
20 Nam m 0,5
Tủ điện (sơn tĩnh Việt Chiế
21 điện) 450 x 350 x180 Nam c 01
Việt Chiế
Φ3
22 Vít gỗ Nam c 20
Chiế
23 Vôn kế 0 - 500V Đài Loan c 01
Việt Chiế
Vít + Nở nhựa .
Φ7
24 Nam c 04
Chiế
Đồng hồ vạn năng
25 Đài Loan c 01
Chiế
26 Kìm ép đầu cốt Đài Loan c 01
Việt
27 Tuốc nơ vít Bộ 01
Nam
Việt Chiế
28 Dao + kéo Nam c 02
Việt Chiế
29 Thước lá Nam c 01
Việt Chiế
30 Kìm tuốt dây Nam c 01
Việt
31 Kìm các loại Bộ 01
Nam
Việt Chiế
32 Bút thử điện Nam c 01
Ghi chú: Thiết bị, vật tư ( thông số kỹ thuật, nguồn gốc xuất sứ) theo
điều kiện cụ thể của từng trường.
D/ PHẦN IV: TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ.
1. Chức năng (30 điểm) Yêu cầu kỹ thuật Thang điểm
1 Đóng áptômát cấp Đèn báo pha sáng 2
nguồn cho mạch
Mạch hoạt động, đèn
ĐY sáng
Ấn nút mở máy MY
2 5
Động cơ chạy tốc độ
thấp.
Thao tác chuyển
Vôn kế chỉ thị trị số
mạch vôn kiểm tra
điện áp pha và trị số
3 3
điện áp pha và điện
điện áp dây.
áp dây
Mạch ngừng hoạt
Ấn nút dừng máy D
4 5
động, đèn ĐY tắt.
5 Ấn nút mở máy MYY Mạch hoạt động, đèn 5
ĐYY sáng
Động cơ chạy tốc độ
cao.
Mạch ngừng hoạt
6 Ấn nút dừng máy D 5
động, đèn ĐYY tắt.
Bảo vệ ngắn mạch
7 5
Tác động rơle nhiệt,
8 Bảo vệ quá tải 3
mạch mất điện
Cắt áptômát cấp
9 nguồn, Đóng áptômát Mạch không hoạt động 2
cấp nguồn trở lại trở lại
cho mạch
Tổng điểm
2.Lắp đặt thiết bị (5 Điểm) Yêu cầu kỹ thuật Thang điểm
Song song với phương
1 Thanh cài, máng 2
nhựa của panel và chắc chắn
2 Thiết bị lắp đặt trên Chắc chắn, đúng theo 3
panel và cánh tủ bản vẽ
Tổng điểm
3. Đi dây và đấu nối mạch (10 Thang điểm
Yêu cầu kỹ thuật
điểm)
Đi dây và đấu nối
1 mạch động lực và Đúng sơ đồ. 5
điều khiển

Mạch điều khiển,
Bó dây sóng, gọn gàng,
2 chiếu sáng, đo lường 5
chắc chắn, tiếp xúc tốt
trên panel lên cánh tủ
Tổng điểm
4. An toàn (10 điểm) Thang điểm
Yêu cầu kỹ thuật
1 Dụng cụ và đồ nghề Sử dụng đúng 2
2 Nơi làm việc Gọn gàng, ngăn nắp 2
Mạch điện đấu nối Mạch không chạm mát,
3 2
gọn gàng. ngắn mạch,
Chắc chắn, tiếp xúc
4 Các điểm nối đất 2
tố t
An toàn cho người
5 2
và thiết bị.
Tổng điểm
5. Thời gian (10 Điểm) Thang điểm
Yêu cầu kỹ thuật
1 Đúng thời gian 10
2 Vượt ≤ 10 phút 8
3 Vượt ≤ 30 phút 4
4 Vượt > 30 phút Không đánh
giá
Tổng điểm
Thang
điểm
70

Mô dun 2: (30 điểm – phần tự chọn do các trường ra đề).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản