Đề thi tốt nghiệp môn kế toán máy

Chia sẻ: dcn_dt

Tài liệu tham khảo đề thi tốt nghiệp môn kế toán máy

Nội dung Text: Đề thi tốt nghiệp môn kế toán máy

THI T T NGHI P
Cao ng K9
Môn: KTM
Câu 1(2 i m): cho m ch i n hình 1
Bi t: Transistor Si có β =99 UBE=0.6V,r0= ∞
1. Tính IB, VC, VE, VBC.
2. Vi t phương trình ư ng t i tĩnh và v
th ư ng t i tĩnh trên c tuy n ra.
3. Tính tr kháng vào c a m ch.
4. Tính h s khu ch i i n áp.


Hình 1
Câu 2(2 i m) Cho m ch i n hình 2
Bi t UGSQ=-2.6V, IDQ=2.6mA, IDSS=8mA, Up=-6V,
yos=20 µS , RG=1M Ω , RD=3.3K Ω , UDD=20V.
1. Tính gm, rd.
2. V th ư ng t i tĩnh trên c tuy n truy n
t.
3. V sơ tương ương xoay chi u.
4. Tính h s khu ch i i n áp.Hình 2
Câu 3(2 i m): cho m ch i n hình 3.
Gi thi t các b khu ch i thu t toán là lý tư ng.
1. Hãy xây d ng bi u th c tính Ura.
2. Tính giá tr c a Ura khi bi t U1=10mV, U2=5mV.
Hình 3 Hình 4


Câu 4 (2 i m): Cho m ch i n hình 4.
1. trình bày nguyên t c n áp c a m ch khi i n áp ra tăng.
2. Tính i n áp n áp Ura khi Uv=15V, diode n áp có Uz=6V.
3. Tính dòng i n qua R1.
4. N u diode DZ b ánh th ng, m ch còn có tác d ng n áp không? T i
sao? Tính Ur?
Câu 5 (2 i m): Cho m ch i n hình 5.
Bi t RL=8 Ω , Uvrms=20V
1. Tính công su t ra trên tr t i.
2. Tính hi u su t c a m ch.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản