Đề thi trắc nghiệm hệ thống thông tin

Chia sẻ: Ho Thi Bich Ha | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
579
lượt xem
158
download

Đề thi trắc nghiệm hệ thống thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án hệ thống thông tin trong quản lý Tin Ứng Dụng Khác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi trắc nghiệm hệ thống thông tin

  1. Lược Đồ Quan Hệ NHANVIEN( CMND, Ho, TenLot, Ten, TienLuong, GioiTinh, NgaySinh, DiaChi, CMND_QuanLy, MaPB) PHONGBAN( MaPB, TenPB, CMND_QL, NgayBatDau_QL ) PHONGBAN_VITRI( MaPB,, VitriPB) DUAN( MaDA, TenDA, VitriDA, MaPB ) NGUOITHAN( CMND, Ten, GioiTinh, NgaySinh, MoiQuanHe ) LAM_VIEC_TRONG( CMND, MaDA, SoGioLamViec) Detail… ERD Company • Công ty được tổ chức thành nhiều phòng ban. Mỗi phòng ban có duy nhất một tên, có duy nhất một mã phòng ban và nhân viên quản lý phòng ban. Lưu trữ ngày của 1 nhân viên bắt đầu quản lý phòng ban. Một phòng ban có thể được đặt tại nhiều vị trí. • Một phòng ban điều khiển một số dự án, mỗi dự án có duy nhất một tên và duy nhất một mã dự án, và vị trí dự án. • Đối với mỗi nhân viên lưu trữ tên, CMND, địa chỉ, lương, giới tính, ngày sinh. Một nhân viên được gán cho một phòng ban nhưng có thể làm việc ở nhiều dự án. Lưu trữ số giờ làm việc của nhân viên trong mỗi dự án. Lưu trữ người giám quản lý nhân viên. • Lưu trữ người thân của mỗi nhân viên cho mục đích bảo hiểm. Lưu trữ tên , giới tính, ngày sinh và mối quan hệ đối với nhân viên Note:  Dựa vào database access anh đính kèm theo, em có thể mô tả  được hệ thống quản lý nhân sự của 1 công ty dễ dàng. ^^ Một số phần mềm QLNS 
  2. Si te : http:/ /www.fbsoft.com.vn/Personal.htm
  3. http:/ /crewinspector.com/ (trên trang này co video demo …)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản