Đề thi trắc nghiệm hệ thống thông tin

Chia sẻ: bichbom1990

Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án hệ thống thông tin trong quản lý Tin Ứng Dụng Khác

Nội dung Text: Đề thi trắc nghiệm hệ thống thông tin

Lược Đồ Quan Hệ


NHANVIEN( CMND, Ho, TenLot, Ten, TienLuong, GioiTinh, NgaySinh, DiaChi, CMND_QuanLy, MaPB)
PHONGBAN( MaPB, TenPB, CMND_QL, NgayBatDau_QL )
PHONGBAN_VITRI( MaPB,, VitriPB)
DUAN( MaDA, TenDA, VitriDA, MaPB )
NGUOITHAN( CMND, Ten, GioiTinh, NgaySinh, MoiQuanHe )
LAM_VIEC_TRONG( CMND, MaDA, SoGioLamViec)Detail…ERD Company

• Công ty được tổ chức thành nhiều phòng ban. Mỗi phòng ban có duy nhất
một tên, có duy nhất một mã phòng ban và nhân viên quản lý phòng ban. Lưu
trữ ngày của 1 nhân viên bắt đầu quản lý phòng ban. Một phòng ban có thể
được đặt tại nhiều vị trí.
• Một phòng ban điều khiển một số dự án, mỗi dự án có duy nhất một tên và
duy nhất một mã dự án, và vị trí dự án.
• Đối với mỗi nhân viên lưu trữ tên, CMND, địa chỉ, lương, giới tính, ngày sinh.
Một nhân viên được gán cho một phòng ban nhưng có thể làm việc ở nhiều
dự án. Lưu trữ số giờ làm việc của nhân viên trong mỗi dự án. Lưu trữ người
giám quản lý nhân viên.
• Lưu trữ người thân của mỗi nhân viên cho mục đích bảo hiểm. Lưu trữ tên ,
giới tính, ngày sinh và mối quan hệ đối với nhân viên
Note: 

Dựa vào database access anh đính kèm theo, em có thể mô tả 
được hệ thống quản lý nhân sự của 1 công ty dễ dàng. ^^
Một số phần mềm QLNS 
Si te : http:/ /www.fbsoft.com.vn/Personal.htm
http:/ /crewinspector.com/ (trên trang này co video demo …)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản