ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ VI MÔ - Đề số 3

Chia sẻ: hivu69

Trong lý thuyết trò chơi, khi một trong các doanh nghiệp độc quyền nhóm tham gia thị trường, âm thầm gia tăng sản lượng để đạt lợi nhuận cao hơn sẽ dẫn đến a Các doanh nghiệp khác sẽ gia tăng sản lượng c Lợi nhuận của các doanh nghiệp sẽ giảm b Gía sản phẩm sẽ giảm d Cả 3 câu trên đều đúng. 2/ Doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh độc quyền: a Chỉ được nhập ngành, nhưng không được xuất c Chỉ được xuất ngành, nhưng không được nhập ngành ngành b Hoàn toàn không thể...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản