ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TƯ DUY LOGIC

Chia sẻ: vandoan27

Đề thi này gồm 30 câu hỏi, Bạn có 60 phút để hoàn tất phần trả lời. Nếu gặp câu hỏi khó, hãy chuyển sang câu kế tiếp. Đừng mất quá nhiều thời gian cho những câu hỏi khó.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản