đề thi trường chuyên lương thế vinh tỉnh đồng nai

Chia sẻ: Hoang Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
615
lượt xem
62
download

đề thi trường chuyên lương thế vinh tỉnh đồng nai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tài liệu tham khảo:đề thi trường chuyên lương thế vinh tỉnh đồng nai năm 2010-2011

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đề thi trường chuyên lương thế vinh tỉnh đồng nai

  1. www.vnmath.com thi chuyên LƯƠNG TH VINH T NH NG NAI NGÀY 7/6/2011 TOÁN CHUNG x + y 2 = 3  Bài 1: a) Gi i 2x + y 2 = 0   b) Tính B = 7 − 8 − 2 7 Bài 2: a)Gi i : x + x − 1 = 7 b)Gi i : x3 + 5x – 6 = 0 Bài 3: a) (P): y = x2 ; y = (1 – m)x + m + 2 (d) CM : ∀m, (P) c t d t i 2 i m phân bi t . b) 2 h c sinh tr ng cây . N u A tr ng ít hơn B thì N u A tăng thêm 2/3 s cây c a B thì s cây c a A là 15 N u B tr ng thêm s cây c a A thì s cây c a B ít hơn 20 . Tìm s cây c a A và B . Câu 4: Cho (O, R); (O’, r) c t nhau A và B , OA ⊥OA’ a)Tính AB b)Cát tuy n qua A c t (O) P c t (O’) Q. Tính AQ, bi t AP = R 3
  2. www.vnmath.com TOÁN CHUYÊN THI TUY N SINH VÀO L P 10 CHUYÊN T NH NG NAI TG : 150 phút Câu 1 : Cho pt : x2 – 20x – 8 = 0. G i x1, x2 là 2 nghi m c a pt ã cho ( V i x 1 > x 2) Tính giá tr bi u th c x1 x +2 M= 3 x 2 3 x1 x 3 + 2xy = −5  Câu 2 : Gi i HPT : 3 y + xy = 6  Câu 3: (Oxy) cho (P): y = 2x2 và (d): y = 4x + 6 . G i E là i m thu c (P) có hoành b ng - 2. G i F, G là các giao i m c a (d) và (P) , bi t F có hoành âm , G có hoành dương . V hình bình hành EFGH. Xác nh t a i m H . CM i m H không thu c (P) Câu 4 : Tìm các s t nhiên a, b, c th a: a2(b + c) + b2(c + a) + c2(a + b) là s nguyên t . Câu 5: Cho ∆ABC có các góc ∠ABC, ∠BCA, ∠CAB u là góc nh n . Bi t D là tr c tâm c a ∆ABC . G i I là tâm ư ng tròn ngo i ti p ∆DBC, g i J là tâm ư ng tròn ngo i ti p ∆DCA 1)CM ∆CIJ là tam giác cân 2)Ch ng minh IJ = AB .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản