Đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2007 môn Toán khối A

Chia sẻ: nhddtn

Tài liệu tham khảo về đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2007 môn toán khối A

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2007 môn Toán khối A

TRƯ NG C KINH T - CÔNG NGH THI TUY N SINH CAO NG NĂM 2007
TP. H CHÍ MINH
MÔN: TOÁN - KH I A

CHÍNH TH C Th i gian làm bài: 180 phút, không k th i gian phát

A. Ph n b t bu c cho t t c thí sinh ( 7,5 i m)
Câu I (2,5 i m):
G i (Cm) là th c a hàm s y = -x3 + mx + m (1) (m là tham s )
1. Kh o sát s bi n thiên và v th c a hàm s (1) v i m = 3
2. Xác nh m (Cm) ti p xúc v i tr c Ox.

Câu II (2,5 i m):
1. Gi i phương trình: log 2 (e x − 2) + log 1 (e x − 3) = 2
2


2. Tính h s c a x5 trong khai tri n Niutơn (1 + x)n, bi t t ng t t c các h s
trong khai tri n b ng 256.

Câu III (2,5 i m):
x
dt
1. Tính tích phân I ( x) = ∫ ,v ix>1
1
t (t + 1)
T ó tìm lim I ( x)
x→ + ∞


2. Gi i phương trình: cos3x.tg5x = sin7x

B. Ph n t ch n (2,5 i m): Thí sinh ch n 1 trong 2 câu dư i ây:
Câu IVa (Theo chương trình THPT không phân ban)
Trong không gian v i h tr c t a Oxyz, cho 4 i m
A(6; -2; 3) , B(0; 1; 6) , C(2; 0; -1) , D(4; 1; 0)
1. Ch ng minh r ng ABCD là m t t di n. Tính th tích c a t di n ó.
2. Tìm t a hình chi u vuông góc c a i m D lên m t ph ng (ABC).
Câu IVb (Theo chương trình THPT phân ban thí i m)
Cho t di n ABCD có AB = CD = a; AC = BD = b; AD = BC = c
Tính th tích c a t di n ó.


---------------------------H t---------------------------
Cán b coi thi không gi i thích gì thêm.
H và tên thí sinh:……………………………………………………….S báo danh:………...
Trư ng môn thi ký xác nh n:
Trư ng Ban thi ký xác nh n:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản