Đề thi tuyển sinh Đại học 2011 môn Lý khối A - Mã đề 374

Chia sẻ: tuyensinhdaihoc2011

Tham khảo đáp án và đề thi chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2011 môn Vật lý khối A. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh Đại học.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh Đại học 2011 môn Lý khối A - Mã đề 374

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011
ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: VẬT LÍ; Khối: A


Mã đề thi
Câu số
157 269 374 683 817 936
1. A A A D A A

2. A A D B C A

3. D D D C A D

4. A B D B A B

5. D B D C C A

6. B D D B A B

7. D A A D C C

8. A B D B A C

9. C D C A B A

10. D A C B A D

11. D C A A D C

12. C C C A C C

13. C C D C B B

14. A D C A D C

15. A B C C D B

16. B C A D C C

17. D B A A C B

18. A D C A D B

19. D B B C A D

20. D B A A C D

21. A C C C D A

22. A C B A D A

23. C A A C B D

24. A D C B D B

25. C A A D C A

26. A D B D A A

27. B B B B B D

28. B C C C D A

29. D D B C A C

30. C D B D D D

31. D A A D A C

32. B C B A A D

33. A D B D C C

1
Mã đề thi
Câu số
157 269 374 683 817 936
34. D C C C D A

35. C D D A B D

36. B C C C B C

37. B A A D D B

38. B A B B B D

39. C D A C A A

40. A D B C D B

41. C A A B D D

42. B C C D B C

43. A B D C B B

44. B C A A A B

45. C D D D B A

46. B B D B C B

47. C D D A C C

48. D B C A C B

49. B C B B C D

50. B A D B B C

51. C C D B D B

52. D A B C A D

53. D A B A C D

54. C C B D C C

55. B A D D B A

56. C B A D B B

57. C A C B A C

58. D B C A B D

59. A B B B D A

60. B B A D B A
2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản