Đề thi tuyển sinh Đại học 2011 môn Lý khối A - Mã đề 374

Chia sẻ: tuyensinhdaihoc2011

Tham khảo đáp án và đề thi chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2011 môn Vật lý khối A. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh Đại học.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh Đại học 2011 môn Lý khối A - Mã đề 374

 

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: VẬT LÍ; Khối: A Mã đề thi Câu số 157 269 374 683 817 936 1. A A A D A A 2. A A D B C A 3. D D D C A D 4. A B D B A B 5. D B D C C A 6. B D D B A B 7. D A A D C C 8. A B D B A C 9. C D C A B A 10. D A C B A D 11. D C A A D C 12. C C C A C C 13. C C D C B B 14. A D C A D C 15. A B C C D B 16. B C A D C C 17. D B A A C B 18. A D C A D B 19. D B B C A D 20. D B A A C D 21. A C C C D A 22. A C B A D A 23. C A A C B D 24. A D C B D B 25. C A A D C A 26. A D B D A A 27. B B B B B D 28. B C C C D A 29. D D B C A C 30. C D B D D D 31. D A A D A C 32. B C B A A D 33. A D B D C C 1
  2. Mã đề thi Câu số 157 269 374 683 817 936 34. D C C C D A 35. C D D A B D 36. B C C C B C 37. B A A D D B 38. B A B B B D 39. C D A C A A 40. A D B C D B 41. C A A B D D 42. B C C D B C 43. A B D C B B 44. B C A A A B 45. C D D D B A 46. B B D B C B 47. C D D A C C 48. D B C A C B 49. B C B B C D 50. B A D B B C 51. C C D B D B 52. D A B C A D 53. D A B A C D 54. C C B D C C 55. B A D D B A 56. C B A D B B 57. C A C B A C 58. D B C A B D 59. A B B B D A 60. B B A D B A 2
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản