Đề thi tuyển sinh Đại học môn Tiếng Anh năm 2011 khối D - Mã đề 195

Chia sẻ: suatuoi_vinamilk

Tài liệu tham khảo đề thi chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2011 môn tiếng Anh khối D. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh Đại học này.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh Đại học môn Tiếng Anh năm 2011 khối D - Mã đề 195

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011
ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: TIẾNG ANH; Khối: D


Mã đề thi
Câu số
195 284 369 473 751 942
1. C A C B B B
2. C A D D C A
3. C D B C C D
4. A C A D A B
5. C A B C D C
6. B C D A A C
7. B C A A A D
8. A B A A B C
9. A A C A B A
10. B B B A A B
11. C B D C D A
12. B D C C A B
13. B B A B D A
14. A A D D D C
15. B C D C D A
16. A A D C D A
17. A C C C C B
18. D A D B C A
19. D A D B A D
20. D D C A D A
21. B A B B B B
22. D A B C D A
23. D D C B A B
24. C A B A B C
25. D B C D C C
26. B B C D B C
27. C D B A B D
28. A D C D A A
29. A B A B B A
30. B A C B D C
31. D A A C B C
32. A C A B B D
33. D A A B C B
34. C D B B A C
35. A C D B A C
36. A B D A C D
37. D B D D C D
38. D B A D A A
39. C A C A C D
1
Mã đề thi
Câu số
195 284 369 473 751 942
40. B C B D C C
41. A B A A D D
42. A C B C D A
43. A C D D D D
44. D C D C B D
45. A D D D A D
46. A A D A C C
47. B B C C A A
48. C B C D C B
49. B C B C B B
50. C C B C C D
51. B A B C A A
52. B D A D D B
53. D C D A A C
54. B D A B B D
55. D C C C D B
56. D D A A A B
57. A B B B C B
58. A A A D B D
59. D D B A A D
60. B D C A D A
61. C D D A B C
62. B D B B B B
63. C D C B C A
64. C A B A D A
65. C B B D C D
66. D A B B A A
67. B C A B A D
68. A D A D D B
69. D B D C A C
70. D D B B B B
71. A B A A C B
72. B B C D D D
73. C B D C B C
74. C C C D D B
75. C D C C D D
76. C D C D B C
77. C C A B C C
78. D C A C C C
79. B B A A C A
80. D C D D B B
2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản