Đề thi tuyển sinh đại học môn tiếng Nhật năm 2012 khối D-Mã 627

Chia sẻ: augi19

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được gạch chân dưới đây: Câu 1: 毎月 こづかいを 7000 円も もらって います。 A. 毎月 こづかいを 7000 円の ほかに、もっと もらって います。 B. 毎月 こづかいを 7000 円 もらって いるが、それは 多いと 思います。 C. 毎月 こづかいを 7000 円しか もらって いません。 D. 毎月

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản