Đề thi tuyển sinh đại học môn tiếng Trung năm 2012 khối D-Mã 362

Chia sẻ: augi19

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ/ cụm từ gạch chân trong các câu sau. Câu 1: 小阮是个很爱面子的人,这次考试的成绩不太好,你千万别告诉别人。 A. 让别人看到好的方面 B. 希望得到表扬 C. 把成功的经验告诉别人 D. 希望自己成功

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản